Kampania „Podaruj dziecku swój język ojczysty” we Włoszech

Jeszcze 30 temu panowało ogólne przekonanie, że dwujęzyczność hamuje rozwój językowy i intelektualny dziecka. Dziś, po latach badań prowadzonych na całym świecie, środowisko naukowe jest przekonane, że zdecydowanie tak nie jest i próbuje z tym przekazem dotrzeć do rodziców, nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia. By również środowisko polskiej emigracji przekonać o prawdziwej wartości dwujęzyczności, z inicjatywy Stowarzyszenia Promocji Języka Polskiego za Granicą (APPLA) www.appla.org), przy wsparciu akademii nauk i uniwersytetów w całej Europie, organizacji polonijnych, polskich placówek dyplomatycznych i MSZ, zorganizowana została międzynarodowa kampania „Podaruj dziecku swój język ojczysty”. Prowadzona jest ona w 11 krajach Europy: Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech.

podaruj_logo

Kampania skierowana jest do rodziców polskiego pochodzenia i nauczycieli poza granicami Polski. Jej zadaniem jest promocja dwujęzyczności i nauki języka polskiego poprzez popularazycję wiedzy na temat korzyści płynących z faktu posiadania dwóch języków oraz udzielanie rzetelnych, wspartych badaniami naukowymi informacji.

W ramach kampanii przygotowana została strona internetowa www.podarujdzieckujezyk.org, na której znaleźć można ciekawostki ze świata nauki, poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach” i sekcję poświęconą nauce języka polskiego za granicą. Kampania ma również swój profil na Facebooku: www.facebook.com/podarujdzieckujezyk , a w przygotowaniu są materiały wideo.

Drukowane wersje ulotek, plakatów i broszur rozwiezione zostały do Ambasad i Konsulatów RP we wszystkich krajach objętych kampanią. Będą tam przekazywane organizacjom polonijnym i rozdawane wraz z paszportami dla dzieci.

Kampanię we wszystkich krajach wspierają polskie placówki dyplomatyczne, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego oraz liczne organizacje polonijne i centra badań nad dwujęzycznością przy uniwersytetach w Cambridge, Ulsterze, Amsterdamie, Utrechcie, Nantes, Barcelonie, Wiedniu, Konstancji, Mediolanie, Trento i Tromsø. Łącznie w całej Europie patronat nad kampanię objęło prawie 50 prestiżowych instytucji i organizacji. Na terenie Włoch patronat nad kampanią objęły Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie i Konsulat Generalny RP w Mediolanie, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie, Bilingualism Matters przy Uniwersytecie w Trento i Bilingualism Matters przy Uniwersytecie Milano-Biccoca oraz portal informacyjny Polacy we Włoszech.

plakat_podaruj_dziecku_jezyk_polacy_we_wloszech_Rzym-online

Dwujęzyczność niesie ze sobą wielorakie korzyści” – mówi mieszkająca w Szkocji dr Anna Martowicz, językoznawca, nauczyciel, matka i pomysłodawczyni kampanii Podaruj dziecku swój język ojczysty. „Wiemy już dziś o rozlicznych korzyściach intelektualnych płynących z posługiwania się od wczesnego dzieciństwa dwoma językami. Osoby dwujęzyczne myślą bardziej kreatywnie, lepiej radzą sobie z myśleniem abstrakcyjnym, szybciej opanowują kolejne języki, są w stanie łatwiej się skupić. Badacze odkryli również, że mózg osób dwujęzycznych pracuje bardziej elastycznie, a nawet, że w porównaniu z osobami jednojęzycznymi wzrasta u nich gęstość masy szarej w płacie ciemieniowym. Dwujęzyczność to także atut na rynku pracy, zatem w wymiarze ekonomicznym. W ostatnich latach sporo czytamy również o zdrowotnych aspektach dwujęzyczności – wieloletnie przełączania się pomiędzy językami opóźnia proces starzenia się mózgu, demencji i zachorowań na Alzheimera. Najważniejszy zdaje się jednak być aspekt emocjonalny – rodzic nawiązuje z dzieckiem najgłębszy i najnaturalniejszy kontakt w języku, którym sam posługiwał się przez całe życie. To w naszym języku ojczystym najpełniej możemy wyrazić siebie, swój świat uczuć i wartości. I nie chodzi tutaj jedynie o biegłość w posługiwaniu się językiem, a o widzenie świata, które jest w języku zakodowane. Dlatego, choć nasza kampania skierowana jest przede wszystkim do rodziców polskiego pochodzenia, zachęcamy wszystkich rodziców – bez względu na to, skąd pochodzą, by w kontaktach z dzieckiem używali swojego języka ojczystego. Jest to również niezwykle istotne dla budowania poczucia własnej wartości u dziecka, które, wzrastając w poszanowaniu języka i kultury kraju pochodzenia rodziców, jak i języka i kultury kraju zamieszkania, akceptuje siebie, swoje korzenie i w zdrowy sposób buduje swoją tożsamość. Dając dziecku swój język ojczysty, otwieramy przed nim również możliwość pełnego kontatu z dziadkami, rodziną i znajomymi w Polsce. Dwujęzyczne wychowanie to naprawdę bardzo dobry wybór, choć – jak każda inwestycja w dobro dziecka i rodziny – wymaga niejednokrotnie poświęceń. Zainteresowanych rodziców i nauczycieli zachęcamy do zapoznania się z ciekawostkami zamieszczanymi na stronie kampanii i do przejrzenia naszego poradnika, gdzie, w przystępnej formie i w oparciu o wiedzę naukową, staraliśmy się odpowiedzieć na najczęstsze pytania.”

Link do poradnika: https://www.podarujdzieckujezyk.org/s/dwujezycznosc_poradnik.pdf
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *