Ślub cywilny przed Konsulem Polskim we Włoszech

Najwygodniejszą formą zawarcia związku małżeńskiego poprzez procedurę ślubu cywilnego jest złożenie przysięgi małżeńskiej w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Rzymie lub w Mediolanie w obecności konsula i świadków. Ślub taki odbywa się według prawa polskiego, ale na terytorium Włoch. Zawarcie związku w tej formie łączy się z uniknięciem kosztów związanych z tłumaczeniem i przygotowywaniem dokumentów przed i po ślubie, długotrwałymi procedurami, niekiedy dużymi kosztami oraz długim czasem oczekiwania na datę ślubu.

slub_cywilny_w_rzymie_konsulat_RP

Podstawowymi warunkami do zawarcia związku małżeńskiego są: 
1. Ukończone 18 lat (bycie pełnoletnim obywatelem).
2. Posiadanie przez obojga narzeczonych obywatelstwa polskiego.
3. Rezerwacja zaplanowanej daty ślubu z przynajmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem.
4. Przedstawienie w konsulacie następujących dokumentów:
– polski dokument stwierdzający tożsamość (paszport lub dowód osobisty) 

– odpis skrócony aktu urodzenia
– dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa jeżeli osoby pozostawały poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie
– pisemne zapewnienie (przewidziane w art. 54 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ((tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 212 poz. 1264), że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed Kierownikiem USC w Polsce lub, w przypadku osób przebywających za granicą, przed Konsulem RP co najmniej miesiąc (31 dni) przed planowanym terminem ślubu.
– dokumenty tożsamości dwóch świadków

Dowodem ustania małżeństwa jest:
– odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód, albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.
Dowodem unieważnienia małżeństwa jest:
– odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa, albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa.
Dowodem nieistnienia małżeństwa jest:
– odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

slub_cywilny_w_rzymie_konsulat
UWAGA BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!!
Od 01.03.2015 obowiazuja nowe przepisy nakladajace zlozenie zaswiadczenia o braku przeszkod do zawarcia malzenstwa i podpisania tego oswidczenia w obecnosci konsula. W praktyce oznacza toz ze minimum 31 dni przed data ceremonii Mloda Para jest zmuszona dodatkowo przyjechac do Rzymu w celu zlozenia tego zaswiadczenia.

W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Rzymie ceremonie ślubne odbywają się tylko i wyłącznie w piątki o godz. 12.00 i o godz. 13.00.

Opłata konsularna za przygotowanie dokumentacji w sprawie zawarcia związku małżeńskiego przed Konsulem oraz zorganizowanie uroczystości wynosi 500 Euro. Opłatę można dokonać przelewem bankowym na konto Ambasady RP lub gotówką bezpośrednio w dniu ślubu w kasie Wydziału Konsularnego Ambasady RP.

Oświadczenie złożone przed Konsulem Polskim o wstąpieniu w związek małżeński jest przesłane i wpisane do księgi małżeństw w Urzędzie Stanu Cywilnego Dzielnicy Śródmieście w Warszawie, przy Al. Generała Andersa 5 i tam też, w razie potrzeby, należy zgłaszać się w przyszłości po odpisy aktu małżeństwa.

Podczas ceremonii wymagana jest obecność dwóch świadków. Posiadanie obywatelstwa polskiego przez świadków nie jest konieczne. Muszą oni jednak znać język polski w stopniu umożliwiającym zrozumienie oświadczeń urzędowych składanych podczas ceremonii ślubnej oraz mieć ukończone 18 lat.

W dniu ślubu, na ceremonię należy przyjść ok. 30 minut wcześniej. Nowożeńcy oraz świadkowie przynoszą ze sobą ważne dowody osobiste lub paszporty. W drzwiach urzędu gości wita pracownik Wydziału Konsularnego i wprowadza do poczekalni. Odbiera on od nowożeńców i świadków dowody osobiste lub paszporty celem okazania ich konsulowi, po czym je oddaje.

Następnie nowożeńcy, świadkowie oraz zaproszeni goście są wprowadzani do saloniku ślubnego na I piętrze urzędu. W trakcie ceremonii podpisywany jest protokół o zawarciu związku małżeńskiego  przed konsulem oraz oświadczenie o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa. Odpisy aktów stanu cywilnego będą następnie wysłane przez konsula do USC w Warszawie, właściwego dla rejestracji małżeństw zawartych za granicą. Nowożeńcy otrzymują od konsula zaświadczenie o zawarciu związku małżeńskiego zredagowane w języku polskim, jeżeli jest to potrzebne do celów administracyjnych w Polsce, np. do przedłożenia w miejscu pracy, jednak należy pamiętać że nie jest to akt ślubu. Po upływie ok. jednego miesiąca nowożeńcy otrzymują pocztą (na adres zamieszkania, który wskazali we wniosku o zawarcie małżeństwa przed konsulem, albo na inny adres wskazany przez nich później) trzy egzemplarze odpisu aktu małżeństwa wpisanego do księgi małżeństw USC w Warszawie, właściwego do sporządzania aktów małżeństw zawartych przed polskim konsulem.  Jeśli zawierając małżeństwo któryś z małżonków zmienił nazwisko, to poczynając od daty otrzymania odpisu aktu małżeństwa, biegnie dla niego trzymiesięczny termin na wymianę dowodu osobistego i 4-miesięczny termin na wymianę paszportu. Po upływie tych terminów dokumenty te, wydane na nazwisko noszone przed zawarciem małżeństwa, tracą ważność.

Po złożeniu przysięgi i podpisaniu dokumentów na zakończenie ceremonii jest możliwe wzniesienie toastu na cześć Młodej Pary. Pracownicy Wydziału Konsularnego gwarantują kieliszki, natomiast szampana należy dostarczyć we własnym zakresie.

Dalsze informacje oraz rezerwacje daty można uzyskać:         

Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie
Via di San Valentino, 12
00197 Rzym
Tel. +39 06 362 04 302
Fax: +39 06 806 93 217
e-ma
il:  [email protected]
źródło: https://www.rzym.msz.gov.pl/pl/root

Wydział Konsularny Ambasady RP w Mediolanie
Via Monte Rosa, 6
20149 Milano
Tel. +39 02 480 18 978
e-mail: 
[email protected]
źródło: https://www.mediolan.msz.gov.pl/pl/root

Osoby zainteresowane dokładniejszymi informacjami lub chcące poznać inna rozwiązania alternatywne niż ślub w konsulacie, zapraszam do kontaktu ze mną pod adresem e-mail: [email protected]

Korespondent ds. ślubnych: Barbara Sandra Pawlukiewicz
Strona interentowa: www.wloskislub.com
Facebook: Włoski Ślub – Organizacja ślubu i wesela we Włoszech
One thought on “Ślub cywilny przed Konsulem Polskim we Włoszech

  1. Hosting

    Zabytkowy Rzym to wspaniale miejsce na powiedzenie sakramentalnego „tak”. Polskie pary moga w Rzymie wziac zarowno slub cywilny, jak i koscielny.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *