Wystąpienie Konsula Generalnego RP w Mediolanie Jerzego Adamczyka na XXI Zjeździe Związku Polaków we Włoszech

Podczas XXI Zjazdu Związku Polaków we Włoszech Konsul Generalny RP w Mediolanie Jerzy Adamczyk podsumował działalość placówki konsularnej w ubiegłym roku.

adamczyk_rzym_polacy_we_wloszech

Foto: Aleksandra Seghi

Remont polskiego cmentarza wojennego w Bolonii zakończony

Rok 2015 okazał się bardzo aktywny dla Konsulatu RP i Polonii włoskiej w pólnocnej części Włoch, min. w związku z organizacją obchodów 70-lecia wyzwolenia Bolonii – mówił Konsul Adamczyk. Jednym z najważniejszych osiągnięć było zakończenie remontu polskiego cmentarza wojennego w Bolonii. Obecnie cmentarz wygląda tak jak w momencie ukończenia jego budowy zaraz po wojnie. Cmentarz jest stale nadzorowany i utrzymywany w należytym porządku przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa.

Udana promocja Polski na Expo w Mediolanie

Drugim najważniejszym wydarzeniem zarówno dla Polonii włoskiej jak i dla Polski było Expo w Mediolanie, które trwało od maja do października ubiegłego roku. Konsul Adamczyk podziękował bardzo serdecznie różnym organizacjom polonijnym za wsparcie i bardzo aktywne włączenie się w te istotne wydarzenie dla promocji Polski. Sam fakt, że polski pawilon odwiedziło ponad 2 miliony ludzi świadczy o tym że było duże zainteresowanie i promocja Polski nam się udała – przyznał Konsul.  W naszym pawilonie pokazaliśmy również wystawę fotograficzną „Oblicza Polonii. Portrety Polaków we Włoszech.”. Wystawa spotkała się z dużym oddźwiękiem medialnym, a podczas wizyty najstarszego zwiedzającego targi Expo, płk. Antoniego Mosiewicza, żołnierza II Korpusu Polskiego gen. W. Andersa, była obecna nie tylko tv Rai ale i inne media. Jednak kwestia Expo jeszcze się nie zakończyła – dodał Konsul Adamczyk – chociażby ze względu na fakt, że strona włoska wystąpiła z prośbą abyśmy przekazali nasz pawilon włoskiemu instytutowi technologii (Istituto Italiano di Tecnologia). Polski pawilon pozostanie tam pod szyldem „Poland” na stałe promując nasz kraj.

Finansowanie projektów polonijnych

Rok 2015 zakończył się bardzo pozytywnie ponieważ przekazano znaczne fundusze na działalność różnych organizacji polonijnych i ich projektów – oznajmił Konsul Adamczyk – np.  na wykonanie pomnika legendarnego niedźwiedzia Wojtka w Imoli, Dni Kultury Polskiej w Udine, w Genui, oraz na inne wydarzenia kulturalne, a także na szkolnictwo. Konsulat Generalny dofinansował również wydawnictwo Biuletynu Informacyjnego Związku Polaków we Włoszech.

Foto: Aleksandra Seghi

Foto: Aleksandra Seghi

Nowy urząd konsularny w Mediolanie

Ponadto – dodał na zakończenie konsul Adamczyk – zakończyliśmy przeniesienie urzędu konsularnego RP w Mediolanie. Obecnie urząd konsularny znajduje się w ładnym budynku w stylu mediolańskiej Liberty, który został zakupiony na rzecz Skarbu Państwa.

 

Relację przygotowała Agnieszka B. Gorzkowska.

Dalsza relacja ze Zjazdu Polaków we Włoszech już wkrótce.

.

Czytaj też: Wystąpienie Ambasadora RP Tomasza Orłowskiego na XXI Zjeździe Związku Polaków w Rzymie
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.