Wystąpienie Ambasadora RP Tomasza Orłowskiego na XXI Zjeździe Związku Polaków we Włoszech w Rzymie

W sobotę 12 marca 2016 w Domu Polskim im. Jana Pawla II w Rzymie odbył się coroczny Zjazd Polaków we Włoszech pod przewodnictwem Prezesa Związku Urszuli Stefańskiej Andreini. Na spotkaniu zebrali się przedstawiciele wielu organizacji i stowarzyszeń polonijnych, a także liczni goście i obserwatorzy.

Foto: Aleksandra Seghi

Foto: Aleksandra Seghi

Po uroczystym otwarciu Zjazdu i powitaniu gości zabrał głos Ambasador RP Tomasz Orłowski:

Życie uchodźcy kiedyś było przekleństwem, dzisiaj jest wyborem

Ambasador RP w Rzymie, Tomasz Orłowski już na wstępie podkreślił, że „życie uchodźcy kiedyś było przekleństwem, a dzisiaj jest wyborem /…/, dzisiaj jesteśmy w ciągłej podróży między Polską a Włochami, czy innymi krajami, w których Polonia żyje” i dodał: „Polacy nie muszą już schnąć z tęsknoty za krajem, ale mogą być żywym pomostem współpracy między Polską a krajem, w którym żyją”.

Szkolnictwo polskie we Włoszech uznane za wzorowe

Ambasador Orłowski mówił także o powstaniu nowej Konsultacyjnej Rady Polonijnej przy Ambasadzie RP w Rzymie, która zbierając się w określonych odcinkach czasu i za każdym razem w innym składzie dostosowanym do tematyki,  będzie dyskutować kwestie, które dotyczą najistotniejszych problemów życia Polonii we Włoszech. Pierwszym zagadnieniem, którym zajmuje się Rada Polonijna jest  edukacja. Przy czym – podkreślił  Ambasador Orłowski – szkolnictwo polskie we Włoszech może być uznane za wzorowe w stosunku do innych krajów, i pozwala naszym dzieciom dojrzewać w poczuciu dwukulturowości i dwujęzyczności, co jest rzeczą niewątpliwie bardzo pozytywną: jest nie tylko skarbem na przyszłość, na łatwiejsze znalezienie pracy ale także pozwala na silniejszą więź z krajem.

ambasador_orlowski_na_zjezdzie_zwiazku_polakow_rzym_polacy_we_wloszech

Foto: Aleksandra Seghi

Tłumaczmy Polskę Włochom

Ponadto, zwracając się do zgromadzonych gości Ambasador zwrócił uwagę, że oczekuje od Polonii włoskiej aby tłumaczyć Polskę Włochom. To bardzo ważne zadanie ponieważ niewiedza może dawać bulwersujące efekty we włoskiej prasie. Tłumaczmy Włochom, że Polska jest krajem, który się rozwija, w którym poziom życia staje się coraz wyższy.

Mówienie o Polsce jest bardzo ważne, szczególnie o tym co jest dla nas podstawą: obecności polskiego żołnierza w II wojnie światowej. Dlatego – dodał Ambasador Orłowski – ilekroć słyszy nieuzasadnione i nieprzyzwoite słowa ze strony władz włoskich, że Polacy są niesolidarni, proponuje wyjazd na któryś z polskich cmentarzy wojennych…

Foto: Aleksandra Seghi

Foto: Aleksandra Seghi

Relację przygotowała Agnieszka B. Gorzkowska.

Dalsza relacja ze Zjazdu Polaków we Włoszech już wkrótce.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.