W Bolzano powstało biuro pomocy w składaniu skarg i zażaleń. Cudzoziemcy mają do dyspozycji tłumaczy

W Bolzano powstało pierwsze we Włoszech biuro skarg, zażaleń i wniosków obywateli – “sportello della persona offesa” -, a cudzoziemcy mają prawo do skorzystania z usługi tłumacza.

Na drugim piętrze w Palazzo di giustizia di Bolzano (Piazza del Tribunale), w pokoju 235, można uzyskać pomoc w składaniu skargi lub zażalenia.

Osoby nie znające dobrze języka włoskiego lub niemieckiego mogą poprosić o pomoc tłumacza podczas procesu sądowego. Można będzie także zasięgnąć porady u adwokata, ale ta usługa jest bezpłatna tylko dla osób o niskich dochodach.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *