Wolontariat w Palermo dla osób z Polski

Co: Wolontariat EVS

Gdzie: Palermo

Czas trwania: 9 miesięcy – start 30/11/2016

Organizacja goszcząca: Tulime Onlus – https://www.tulime.org/

Organizacja prowadzi placówki we Włoszech, Nepalu, Tanzanii, Ugandzie. Projekty realizowanej w Afryce skupione są na rozwoju edukacji (w tym budowaniu szkół), wspieraniu rolnictwa i sprawiedliwego handlu, a także rozwoju przedsiębiorczości. Wspierane są także grupy osób niepełnosprawnych oraz albinosi.
We Włoszech organizacja wspiera osoby niepełnosprawne ruchowo i umysłowo. Dzięki rozwiniętej bazie wolontariuszy prowadzi także liczne akcje aktywizujące społeczność lokalną.

Zadania wolontariusza:

  1. Analiza projektów zrealizowanych w krajach rozwijających się.Wolontariusz zostanie włączony do pracy zespołu oceniającego zrealizowane projekty. Stanie się częścią zespołu roboczego planującego kontynuację projektów.
  2. Praca na rzecz osób niepełnosprawnych (ruchowo i umysłowo).We współpracy z pracownikami placówki z Palermo, a także lokalnymi wolontariuszami – uczestnik projektu weźmie udział w organizowanych działaniach, jak: – pielęgnacja lokalnego ogrodu/miejsca spotkań, organizacja festiwalu filmowego, organizowanie warsztatów kulturalnych.

Język projektu: angielski i włoski.

Budżet projektu pokrywa koszty ubezpieczania, przejazdu, zakwaterowania wraz z wyżywieniem, transportu lokalnego oraz lekcji językowych. Wolontariusz otrzymuje również kieszonkowe w wysokości 115 euro miesięcznie.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku angielskim lub włoskim na adresy: [email protected] & [email protected] w terminie do 17/11/2016 r.
One thought on “Wolontariat w Palermo dla osób z Polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.