Włoskie porady prawne, cz.4: Trzynastka i urlop

Mamy grudzień, okres urlopów i 13 wypłat. Oto przydatne informacje dotyczące obliczania 13 pensji i urlopu:

Trzynastka (Tredicesima)

Trzynasty miesiąc odpowiada jednej dwunastej całego rocznego wynagrodzenia, które pracodawca musi zapłacić swoim pracownikom do końca miesiąca grudnia,z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Trzynastka naliczana jest również w okresie zwolnienia lekarskiego, wypadku przy pracy i macierzyństwa, w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu i przewidziane przez ustalenia prawne.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w więcej niż 1 rodzinie (tj. u więcej niż 1 pracodawcy), to każdy pracodawca jest zobowiązany do obliczania 13° pensji na podstawie zapłaconego wynagrodzenia godzinowego.

 Przyklad:

Dla pracownika, który pracował od 1 kwietnia do 31 grudnia z miesięczną pensją € 600, obliczenie jest: 600 € x 9 (miesiący pracy) : 12 = 450€

Urlop (Ferie)

Niezależnie od długości czasu pracy, za każdy rok pracy u tego samego pracodawcy, pracownik jest uprawniony do 26 dni wypoczynku (nie licząc niedziel i świąt) do wykorzystania najlepiej, biorąc pod uwagę potrzeby pracodawcy, w okresie od czerwca do września. W okresie wakacyjnym pracownikowi należy się za każdy dzień, 1/26 miesięcznego wynagrodzenia, włączając w to ewentualne dodatki jak np. prawo do dodatku vitto ed alloggio (wyżywienie i nocleg). W przypadku płac godzinowych kalkulację należy traktować jako odniesienie średniej ilości godzinowej w ciągu miesiąca i podzielić ją na 26, uzyskując w ten sposób ilość godzin równowartą 1 dnia wakacji.

Przyklad:

Dla pracownika który pracuje 12 godzin w ciągu tygodnia, należy pomnożyć 12 godzin przez 4,333 (miesiąc składa się z 4.333 tygodni), otrzymując w ten sposób liczbę godzin, które odpowiadają miesiącowi pracy: 52 godziny. Liczbę godzin odpowiadającą 1 dniu urlopu otrzymuje się dzieląc ilość godzin  przepracowanych (52) przez 26 dni. Co daje rezultat 2. Biorąc pod uwagę stawki godzinowe 8,00 €, możemy obliczyć, że za każdy dzień wakacji należy się € 8,00 x 2 = € 16,00

Pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek w trakcie urlopu. Kiedy pracownik, nie osiągnął jeszcze jednego roku pracy ma prawo do jednej dwunastej okresu urlopu za każdy przepracowany miesiąc. Jednak tylko pod warunkiem, że upłynął okres próbny. Urlop nie może być przyznany w okresie wypowiedzenia pracy, w okresie choroby czy w okresie wypadku przy pracy.

 

Korepospondent: Anna Sieprawska-Troili

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

56 + = 65