Podpisana ustawa z zakresu tematyki polonijnej

12 stycznia b.r w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość podpisania pierwszej ustawy prezydenta RP Andrzeja Dudy z zakresu tematyki polonijnej.

Foto: Aleksandra Seghi

Nowela ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego zakłada nadanie uprawnień do korzystania z ulgowych przejazdów dla uczniów do ukończenia 18 roku życia.

Foto: Aleksandra Seghi

Ulgi będą przysługiwać również nauczycielom uczącym języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nauczyciele zostaną objęci 33 proc. ulgami w pociągach osobowych za okazaniem biletu jednorazowego lub miesięcznego imiennego oraz w komunikacji autobusowej zwykłej za okazaniem biletu miesięcznego imiennego. (źródło: www.prezydent.pl).

Foto: Aleksandra Seghi

Podczas uroczystości prezydent powiedział:
“Moja inicjatywa ustawodawcza jest odpowiedzią na wnioski, na apele środowisk rodziców, ale także środowisk nauczycieli polskich pracujących poza granicami kraju. Pracujących w bardzo różnych szkołach. (…) To nie są tylko i wyłącznie szkoły czy punkty konsultacyjne działające przy polskich ambasadach czy innych placówkach dyplomatycznych, urzędach konsularnych. To także bardzo wiele polskich szkół istniejących z inicjatywy rodziców, szkół prowadzonych przez polskie stowarzyszenia, szkół prowadzonych przy polskich parafiach, szkół prowadzonych przez różne podmioty na całym świecie. (…)

Foto: Aleksandra Seghi

Do tej pory te dzieci i ci naczyciele mieszkający poza granicami Polski (…) kiedy przyjeżdżali do naszego kraju byli traktowani dokładnie jak mieszkańcy innych państw, czyli jak obcokrajowcy. Dzieci nie miały legitymacji szkolnych, nie miały zatem uprawnień do ulgowych przejazdów komunikacją zbiorową, nie miały uprawnień do ulgowego wejścia do naszych muzeów. Ta ustawa to zmienia.

Foto: Aleksandra Seghi, naczycielki Szkoly Anders w Marche: Anna Tracewska i Anna Czerwinska

Ta ustawa właśnie wszystkim dzieciom, które poza granicami kraju uczą się po polsku daje (…) w naszym kraju uprawnienie młodzieży szkolnej. Daje je także tym, którzy pracują poza granicami, aby wspierać edukację naszej młodzieży tam mieszkającej w języku polskim, a więc nauczycielom. Myślę, że jest to wyraz pewnej sprawiedliwości. (…) Uważam, że obowiązkiem naszego kraju jest złożyć przed nimi głęboki ukłon. Głęboki ukłon między innymi właśnie w tej symbolicznej postaci dania legitymacji szkolnej. To z jednej strony wyraz uznania dla nich ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, ze strony nas, ich rodaków, którzy tutaj w kraju mieszkają. Ale z drugiej strony to także wyraz niezwykłego budowania wspólnoty. Dawania im tego poczucia, że są członkami naszej polskiej wspólnoty. (…) To jest taki moment, który dla mnie jest wzruszający. Ogromnie się cieszę z tego, że ta ustawa jest, że została przeprowadzona, że mogłem wystąpić jako prezydent w ramach mojej inicjatywy ustawodawczej z tym właśnie projektem. (…)”


Na sali obecne były media z Polski oraz media polonijne w tym portal informacyjny Polacy we Włoszech.

Foto: Archiwum Kancelarii Prezydenta RP

Więcej o ustawie: https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,544,prezydencka-ustawa-dot-ulg-dla-uczniow-to-wyraz-pamieci-o-rodakach-zagranica.html
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *