Włoski minister Minniti przedstawił nową strategię Włoch wobec fali imigracji

Kilka dni temu, 22 lutego 2017, włoski Minister Spraw Wewnętrznych Marco Minniti przedstawił Komisji Parlamentarnej ds. Badań Migrantów sprawozdanie z nowej strategii rządu wobec masowego napływu imigrantów do Włoch i, co za tym idzie, bezpieczeństwa kraju.

Migracja to nie jest problem pojedynczego kraju, nie dotyczy tylko Włoch, czy Europy – powiedział minister – to problem epokowy, który naznaczy okres historyczny tej epoki. Włochy w ostatnich latach pokazały, że potrafią stawić czoła ciężkiej próbie fali migrantów i że są w stanie panować nad sytuacją z wielką odpowiedzialnością.

Poniżej główne założenia włoskiego MSW:

ZAHAMOWANIE I ZREDUKOWANIE NAPŁYWU IMIGRANTÓW (dotyczy działań poza granicami, tj. wyłącznie w Afryce).

Afryka będzie lustrem nie tylko Włoch ale i Europy – podkreślił minister – jeśli poprawi się sytuacja w Afryce, poprawi się ona także w Europie. Natomiast jeśli sytuacja w Afryce będzie się pogarszać, to pogorszy się także w UE. Punktem strategicznym jest europejski program dla Afryki (w tym prewencja i oziębienie konfliktów). Włochy mogłyby objąć rolę inicjatora wzmacniając struktury międzynarodowe, które są strategiczne dla całej Europy, tak jak to miało miejsce w przypadku porozumienia z Libią. Porozumienie z libijskim rządem uznanym oficjalnie przez ONU, które dzień później zostało poparte przez inne kraje członkowskie na szczycie UE na Malcie, to był poważny krok do przodu. Następnie, aby zrealizować to porozumienie zostanie utworzona specjalna komisja włosko-libijska, która rozpocznie dwustronną współpracę przede wszystkim w kwestii kontroli wybrzeży. Przypomnijmy, że rząd libijski do tej pory nie dopuszczał jakiejkolwiek ingerencji ze strony innych krajów na własnym terenie. Włochy uznają suwerenność Libii na jej wybrzeżach, dlatego też będą wspierać i współpracować z władzami libijskimi a nie zastępować je.

Następna kwestia dotyczy walki z przemytnikami i handlarzami ludzi. Przemytnicy i handlarze ludzi są historycznie przeciwni jakiejkolwiek stabilizacji instytucyjnej. Jeśli Libia zrekonstruuje swoją stabilność, przemytnikom będzie dużo trudniej działać tak jak do tej pory. Dzisiaj handel ludźmi w Libii to jeden z największych „przemysłów zbrojnych” na świecie, który działa na pełnych obrotach. Charakteryzuje go absolutna pogarda dla życia ludzkiego. Dlatego działania powstrzymujące przemyt i handel ludźmi musi być najważniejszym zobowiązaniem społeczności międzynarodowej.

Następny problem to kontrola granic na południu kraju. To także kwestia bezpieczeństwa.  Minister podkreślił, że wszystkie działania muszą być zgodne z poszanowaniem praw człowieka. I tego włoskie MSW będzie się trzymać z całą stanowczością.

TEMAT PRZYJMOWANIA UCHODŹCÓW

Do dnia 31 grudnia 2016 w ośrodkach dla imigrantów we Włoszech znajdowało się 176 tys. osób. To o 70% więcej niż w 2015 r.  Minniti proponuje model przyjmowania rozproszonego (accoglienza diffusa), chociaż przyznaje, że nie jest to łatwe do zorganizowania. Gminy przystąpią do tego programu z własnej inicjatywy. Nikt nie może przymuszać gmin miejskich do uczestniczenia w tym programie. Planuje się natomiast wsparcie finansowe, tzn. miasta, które przystąpią do projektu przyjęcia rozproszonego otrzymają 100 milionów. W ten sposób rząd chce progresywnie ominąć duże ośrodki. Im więcej gmin się przyłączy, tym łatwiej będzie ominąć duże miasta. Ponadto, przyjmowanie rozproszone będzie ułatwiać integrację. Przygotowano także model umowy prowadzenia ośrodków dla imigrantów, w którym będą zagwarantowane zasady takie jak: jedyny wykonawca, identyfikowalność usług, zwiększona kontrola.

Jeśli chcemy zwiększyć efektywność przyjmowania rozproszonego – mówi Marco Minniti – musimy zredukować okres przyjmowania uchodźców. Bo jeśli gmina ma się zobowiązać do przyjęcia imigrantów ale ma czekać na nich,  jak dotychczas, średnio 2 lata, to może zrezygnować z wzięcia udziału w projekcie. Ponadto, trzeba także chronić prawa osób ubiegających się o azyl. Musi być wyznaczony maksymalny okres oczekiwania odpowiedzi na taki wniosek. Ministerstwo organizuje specjalne sekcje i przyjęło już 250 wysoko wykwalifikowanych urzędników do komisji rozpatrujących wnioski o udzielenie azylu. Okres oczekiwania ma się zmniejszyć z kilkuletniego do kilkumiesięcznego.

Co ważne, będzie możliwość zatrudnienia imigrantów przez władze miejskie do prac użytku publicznego w ramach projektów finansowanych przez środki unijne. Taka możliwość będzie sprzyjała lepszej integracji imigrantów ubiegających się o azyl z lokalną społecznością.

Reasumując: intencją Włoch jest przyjmowanie uchodźców, którzy uciekają od wojen i głodu, a zarazem repatriacja tych, którzy nie mają do tego prawa.

Repatriacja – aby móc repatriować imigranta, trzeba go najpierw zindentyfikować, nie tylko we Włoszech, ale w kraju skąd pochodzi. W tej kwestii nie można brać pod uwagę Libii, ponieważ 90% imigrantów przybywających z Libii to nie są Libijczycy.

Dla tych, którzy są najbardziej niebezpieczni (którzy popełnili przestępstwa) lub mogą być potencjalnie niebezpieczni, Minniti proponuje utworzenie specjalnych ośrodków, po jednym na każdy region. Będą to małe ośrodki i usytułowane poza miastem, ale połączone z lokalną komunikacją miejską. Będą prowadzone w sposób kontrolowany i przejrzysty.

Problem małoletnich imigrantów bez opieki – w ostatnim roku liczba małoletnich bez opieki podwoiła się. W związku z czym włoskie MSW przeznaczyło znacznie więcej środków na nieletnich bez opieki: 170 milionów euro na każdy rok od 2017-2019.

W dekrecie mowa jest także o wspomaganiu dobrowolnych repatriacji. Na nie również włoskie ministerstwo podwoiło środki finansowe.

Reasumując, w ustawie zapewnia się surowe traktowanie osób, które nie szanują prawa i integrację dla osób, które respektują włoskie zasady.

Minniti podkreślił, że jest przekonany o ścisłej zależności pomiędzy brakiem integracji i terroryzmem. Dwuletnia historia ataków terrorystycznych w Europie to historia nieudanej integracji. To aspekt, który dotyczy bezpieczeństwa kraju, dlatego tak bardzo zależy MSW na projekcie integracji. Do czerwca br. zostanie przedstawiony narodowy plan na rzecz integracji imigrantów. Punktem zasadniczym integracji jest dialog inter-religijny. Kilka tygodni temu zostało podpisane bardzo ważne i szczegółowe porozumienie z organizacjami islamskimi we Włoszech oparte na włoskiej konstytucji.

Poniżej całe wystąpienie ministra Marco Minniti przed Komisją Parlamentarną:

.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *