Bronisław Komorowski i ambasadorzy przy Stolicy Apostolskiej na zjeździe w Amelii (Terni)

Bronisław Komorowski i ambasadorzy przy Stolicy Apostolskiej na zjeździe w Amelii (Terni, Umbria). Tematem była Europa w kontekście świętych i polityki.

Europa między duchowością i polityką” to tytuł zjazdu jaki odbył się wczoraj w Amelii (TR), w zielonym sercu Włoch, w Umbrii. Organizatorami spotkania byli Piotr Nowina-Konopka, były ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim wraz z burmistrzem miasta Laurą Pernazza. Jako gość honorowy przybył były Prezydent Polski Bronisław Komorowski z małżonką.

Tematem dyskusji były przesłania świętych patronów krajów członkowskich i ich znaczenie w dzisiejszej Unii Europejskiej, która w tym roku świętuje 60 rocznicę podpisania traktatów rzymskich.

Tuż po powitaniu, burmistrz miasta oddała głos, biskupowi diecezji Terni, Narni i Amelii – Giuseppe Piemontese – który podkreślił wartości chrześcijańskie jako bazę życia obywatela Europy. Naszymi wzorcami powinni być św. Franciszek z Asyżu i św. Klara.

Kolejnym prelegentem był Jan Tombiński, ambasador Unii Europejskiej przy Stolicy Apostolskiej. Przypomniał historię flagi UE i znaczenie 12 gwiazd, które nawiązują do korony Matki Boskiej, zacytowane w Apokalipsie Św. Jana. Stąd też Maryja jako patronka wielu państw starego kontynentu.  Święty Benedykt z Nursji to patron Europy, który zasługuje na szczególną uwagę ze względu na swoją regułę “ora et labora”, powinna ona być dla nas przykładem i odgrywać ważną rolę w społeczeństwie.

Daniele Mancini – ambasador Włoch przy Stolicy Apostolskiej – zwrócił uwagę na kryzys wartości społecznych. Reguły zakonów, świętych Benedykta, Katarzyny ze Sieny, Cyryla i Metodego powinny być pomostem do przyszłych epok. Według nich rządzący dla dobra społeczeństwa, powinni więcej słuchać i zwrócić swą uwagę na obywatela. Polityka musi być przykładem moralności.

Hrabia Jean Cornet d’Elzius – ambasador Belgii przy Stolicy Apostolskiej – przybliżył nam życie dwóch znanych patronów swego kraju: świętego Amato i św. Umberto. Byli oni ojcami jedności europejskiej.

Profesor Pavel Vosalik  zabrał głos jako ambasador Republiki Czeskiej – zwrócił uwagę, że 76% świętych pochodzi z Europy. Powinni oni być wzorem współczesnej młodzieży i reprezentować standardy moralności. Wojny światowe zniszczyły również Europę w swej duchowości. Stąd potrzeba bohaterów świętości, którymi są święci patroni ojczyzny (często męczennicy jak kardynał Wyszyński czy ksiądz Popiełuszko).

Cecilia Bjorner – ambasador Szwecji przy Stolicy Apostolskiej opisała życie świętej Brygidy, pierwszej świętej Szwecji, jak i patronki Finlandii. Wspaniała kobieta,  mediator swych czasów w konfliktach międzynarodowych. Jej celem była jedność, braterstwo i pokój w Europie.

Nieobecnego, z powodu choroby, ambasadora Holandii przy Stolicy Apostolskiej – Jaime de Bourbon de Parma –  zastąpiła pani burmistrz odczytując przysłany przez niego tekst. Opisał on życie świetej Teresy Benedykta od Krzyża (Edith Stein), żydówki prześladowanej w czasie II wojny światowej.  Pisała ona o empatii, nad którą Unia Europejska  powinna pracować dla zrozumienia cierpień innych osób.

Ostatni prelegent – Bronisław Komorowski – były Prezydent Polski, wspomniał że święci powinni być dla Europy jak drogowskazy. To właśnie oni przez 2000 lat pokazali nam skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Europa jest zjednoczona na podstawie chrześcijaństwa, choć ostatnio przechodzi wiele kryzysów jednocześnie: ekonomiczny, finansowy, jedności (Brexit), poczucia bezpieczeństwa, integracji (masowa emigracja). W tej właśnie sytuacji jak najbardziej powinny być zachowane proporcje między duchowością a polityką, gdzie polityk UE ma do spełnienia misję. Projekt europejski potrzebuje siły duchowej. Święci są dla nas źródłem nadziei. Prezydent nawiązał do świętego Wojciecha patrona Polski, wypędzonego z Pragi, przyjętego w Polsce. Wspomniany też został św. Stanisław biskup, który został poćwiartowany przez żołnierzy króla podczas mszy. Ciało męczennika zrosło się w cudowny sposób i stąd metafora do Unii Europejskiej, jedność nie tylko państw, ale wiary i polityki. Poruszony został temat poszanowania relacji i autonomii państwa i kościoła. Kolejnymi przykładami świętych polskich były dwie Jadwigi, Maksymilian Kolbe, Jan Paweł II, ale i św. Andrzej Bobola, którego świętowaliśmy właśnie wczoraj.

Głos zabrali również prefekt Terni Angela Pagliuca i doradca regionalny Raffaele Nevi.

Jako ostatni przemówił wspomniany wyżej Piotr Nowina-Konopka. Podziękował wszystkim swoim gościom i przyjaciołom z korpusu dyplomatycznego za przybycie. Podkreślił, że z pomocą świętych patronów na pewno Unia Europejska będzie kontynuować swoją misję.

Wszyscy przybyli zostali zaproszeni na obiad, gdzie nadal otwarta była dyskusja o świętych patronach i polityce. Burmistrz Amelii, zaproponowała popołudniowe zwiedzanie miasta, gdzie szczególny zachwyt wzbudził wśród zwiedzających teatr, który był prototypem weneckiego teatru “La Fenice”.

Miejmy nadzieję, że inicjatywa Piotra Nowiny – Konopki przerodzi się w stałe spotkania międzynarodowe na tematy  istotne i bliskie sercu obywatelom Europy.

.
Korespondencja: Anna Traczewska, autorka PLorITDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *