Cudzoziemcy we Włoszech – najnowszy Narodowy Bilans Demograficzny. Wnioski o azyl i spór o ius soli

13 czerwca 2017 włoski urząd statystyczny ISTAT opublikował Bilancio Demografico Nazionale – Narodowy Bilans Demograficzny na podstawie raportu z 2016 r.

We Włoszech zamieszkują cudzoziemcy z 200 różnych narodowości, z czego połowa pochodzi z krajów europejskich (2,6 mln). Największy procent stanowią Rumuni (23,2%) i Albańczycy (8,9%).

Stopniowo zwiększa się liczba wniosków o azyl we Włoszech, w 2015 było ich 83 tysiące, a w 2016 123 tysiące. Według danych  Consiglio nazionale dei rifugiati (Krajowa Rada Uchodźców) status azylanta otrzymało w 2016r. tylko 5%, natomiast 14% otrzymało tzw. ochronę uzupełniającą a 21% ochronę humanitarną. A więc większość wniosków o azyl zostało odrzuconych.

Migracja z zagranicy wskazuje na niewielki wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrosła też liczba osób nabywających obywatelstwo włoskie: w 2016 zarestrowano 200 tysięcy nowych obywateli Włoch.

Tymczasem w Senacie i w Izbie Deputowanych toczy się otwarty spór o nową zasadę nabywania obywatelstwa w oparciu o zasadę „ius soli„. Partito Democratico proponuje aby młodzi ludzie – dzieci cudzoziemców – mogli ubiegać się o przyznanie obywatelstwa włoskiego jeszcze przed 18 lat rokiem życia po przejściu odpowiednio długiego okresu integracji we Włoszech i odpowiednio długiego pobytu w szkołach włoskich.

.

.

Za nową ustawą opowiada się także Watykan i Episkopat Włoski. Natomiast największymi przeciwnikami „Ius soli” sa partie: Lega Nord,  Movimento5Stelle, Fratelli d’Italia.

.

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *