Pierwszy konkurs ROP dla szkół polonijnych we Włoszech

Informujemy o pierwszym ogólnokrajowym konkursie Rady Oświaty Polonijnej zwróconym do wszystkich uczniów  polonijnych we Włoszech.

Celem konkursu jest pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, zachęcenie do poszerzania wiedzy o Wiśle, współpraca i wzajemne poznanie się.

Konkurs zakończy się uroczystą galą finałową z wręczeniem nagród w Padwie. Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody i wyróżnienia.

 

Regulamin konkursu

dla uczniów szkół polonijnych i oddziałów przedszkolnych

we Włoszech – 2017

Główne założenia organizacyjne

 1. Organizatorem konkursu jest Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech.

 2. Konkurs rozpoczyna się w październiku 2017 i kończy 25 listopada 2017, uroczystą galą finałową w Padwie.

 1. Temat prac konkursowych nawiązuje do ogłoszonego Roku Rzeki Wisły 2017 i brzmi:

„Wisła – królowa polskich rzek”

 1. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, zachęcenie do poszerzania wiedzy o Wiśle, współpraca i wzajemne poznanie się.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną.

Grupy wiekowe:

3 – 5 lat – praca zespołowa, max. 10 dzieci, praca nawiązująca do tematu konkursu.

6 – 8 lat – kolaż, od źródła do ujścia

9 – 12 lat – plakat, praca nawiązująca do tematu konkursu

13 – 15 lat – krzyżówka ilustrowana, praca nawiązująca do tematu konkursu

15 lai i więcej – komiks do wybranej legendy o Wiśle

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko, grupę pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.

 1. Każdy uczestnik, grupa może wykonać jedną pracę konkursową.

 2. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace

w każdej kategorii wiekowej.

 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

 2. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, mail.

 3. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 23 października na adres:

rop.it.konkurs@gmail.com

 1. Prace konkursowe należy nadesłać do 3 listopada na adres:

JOANNA WESOŁOWSKA, VIA LEONARDO DA VINCI 63 E,

35010 CAMPO SAN MARTINO (PD)

 1. Koordynator konkursu:

Joanna Wesołowska (Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Padwie)

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

 2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10 listopada na stronie internetowej Rady Oświaty Polonijnej i w mediach polonijnych. Laureaci otrzymają informację drogą mailową, na adres szkoły.

 4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

 5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

Uwagi:

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu pozostają w administracji organizatora Konkursu, który odpowiedzialny jest za ich przechowywanie.

 2. Dane osobowe Uczestników wykorzystywane będą jedynie w celach związanych

z przeprowadzeniem Konkursu i publikacją jego wyników.

Nie będą przekazywane ani udostępniane innym osobom.

 1. Przesłane zgłoszenia i załączone do nich materiały pozostają własnością organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi.

 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *