Nabór uczestników II Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu

Rozpoczął się nabór uczestników II Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który odbędzie  się  w  terminie od 6-11 czerwca br.  – w tym samym czasie, co  Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.

Poniżej publikujemy regulamin festiwalu.

REGULAMIN II POLONIJNEGO FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI W OPOLU

OPOLE – 6.06- 11.06. 2018r.

  1. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Opolu

  2. WSPÓŁORGANIZATORZY: Radio Opole, , Telewizja Polska, Muzeum Polskiej Piosenki, Urząd Miejski w Opolu, Urząd Miejski w Brzegu, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miejski w Otmuchowie, Urząd Miejski Gogolinie.

  1. CEL FESTIWALU: POPULARYZACJA POLSKICH PIOSENEK WŚRÓD POLONIJNYCH WYKONAWCÓW i ŚRODOWISK POLONIJNYCH NA ŚWIECIE.

  1. UCZESTNICY: osoby pełnoletnie, pochodzenia polskiego, mieszkające za granicą, podmioty wykonawcze indywidualne i zespołowe.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a/Zgłoszenie uczestnictwa do 15 marca 2018r. pod adresem :

[email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.wspolnotapolska.opole.pl

b/ Zgłoszenie udziału w Festiwalu powinno składać się z wypełnionego formularza oraz załączonej prezentacji artystycznej.

Prezentacja artystyczna, powinna zawierać od 3-ch do 5-ciu piosenek:(rozrywkowa, patriotyczna, ludowa z ewentualnym uwzględnieniem folkloru śląskiego, kompozycje własne. Nagrania muzyczne powinny być w formacie MP3 .

c/ Uczestnicy Festiwalu sami muszą zadbać o własny akompaniament. Dopuszczalny  jest podkład muzyczny.

d/ Warunkiem uczestnictwa w Opolskich Spotkaniach Festiwalowych jest otrzymanie  pozytywnej decyzji Komisji Artystycznej Festiwalu oraz dokonanie wpisowego w  wys. 250 zł /os. na konto SWP Opole: 11 2490 0005 0000 4600 7288 2245

7. UWAGI ORGANIZACYJNE:

– Uczestnicy IPFPP przyjeżdżają do Opola na własny koszt.

-Uczestnicy ubezpieczają się na czas pobytu w Polsce we własnym zakresie.

-Uczestnicy Opolskich Spotkań Festiwalowych zobowiązani są do uczestnictwa w  programie przygotowanym przez organizatorów.

8. Wykonawcy zaproszeni do udziału w II PFPP zobowiązani są do zaprezentowania podczas koncertów festiwalowych( Brzeg, Otmuchów, Gogolin, Opole) piosenek wybranych przez organizatorów z zaproponowanego przez nich repertuaru.

10. NAGRODY FESTIWALOWE: podczas koncertów festiwalowych w Brzegu, Otmuchowie, Gogolinie wręczana będzie jedynie nagroda publiczności. Podczas koncertu laureatów w Amfiteatrze Opolskim przyznawane będą nagrody pieniężne. Szczegóły dotyczące nagród festiwalowych podane będą w terminie późniejszym.

11.Organizatorzy mają prawo do rejestracji, odtwarzania i rozpowszechniania zarejestrowanego materiału na wszelkich dostępnych nośnikach dźwięku oraz publikacji

wizerunku.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie o ile wystąpi taka konieczność. O każdej zmianie uczestnicy festiwalu będą powiadomieni poprzez stronę internetową www.wspolnotapolska.opole.pl oraz specjalnymi komunikatami mailowymi.

Przypominamy, że nabór uczestników festiwalu trwać będzie do  15 marca br. Wszelakie zapytania dotyczące II Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki  oraz  zgłoszenia udziału  w festiwalu, z załączonymi prezentacjami  artystycznymi,  prosimy kierować na adres: [email protected]com
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 9 = 1