Szkoła Polska w Bolonii rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2018/2019

Z  dniem 24 lutego 2018r. Szkoła Polska w Bolonii – Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii – rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2018/2019.

Zapisy będą przyjmowane do 15 czerwca 2018r.

Zasady rekrutacji:
1. do klasy 1 SP przyjmowane będą dzieci urodzone w 2011 r.
Dzieci urodzone w 2012 roku mogą zostać przyjęte jeśli: posiadają znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym naukę i realizację programu zgodnego z ramami programowymi, posiadającymi zaświadczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o gotowości szkolnej, w miarę wolnych miejsc,

2. Dokumenty potrzebne do zapisu dziecka do szkoły:
1) wniosek o przyjęcie ucznia do SPK ( znajduje się na stronie www.bolonia.orpeg.pl w zakładce rekrutacja,
2) kopię aktu urodzenia,
3) kopię dokumentu zawierającego numer PESEL dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość dziecka (np. kopię dowodu osobistego lub paszportu),

3. Zapisy nowo przyjmowanych uczniów można dokonać drogą online na adres [email protected]

4. Uczniowie już uczęszczający do naszej szkoły muszą złożyć do wychowawców klas wypełniony druk zapisu znajdujący się na naszej stronie internetowej. Będzie to potwierdzeniem kontynuacji nauki.

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *