XXIII Zjazd Związku Polaków we Włoszech w Rzymie

Polacy we Włoszech to grupa wspaniałych osób, biorących czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym.

 

W Domu Polskim im. Jana Pawła II w Rzymie, dnia 10 marca 2018, odbył się XXIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech, ze ściśle określonym i bogatym programem. Na zaproszenie pani prezes Urszuli Stefańskiej Andreini przybyli Polacy z kraju i z zagranicy związani z działalnością polonijną w Italii.

 

Na porannych obradach głos zabrali:  szef kancelarii senatu – minister Jakub Kowalski, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Jacek Milerdyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami Wanda Szeptkowska, ​prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat, konsul generalny z Mediolanu Adrianna Siennicka, konsul generalny z Rzymu Ewa Mamaj, dyrektor Polskiej Organizacji Turystycznej Małgorzata Furdal, dyrektor Muzeum Sybiru w Białymstoku Wojciech Śleszyński, kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Rzymie Danuta Stryjak,  dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie Agnieszka Bender​, dyrektor Domu Polskiego w Rzymie ks. prałat Mieczysław Niepsuj. Jako ostatnia pani prezes ZPWW zdała relację z rocznej działalności stowarzyszenia w 2017 roku.

Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele konsulatów, szkół polonijnych, prasy, fundacji i stowarzyszeń polonijnych z niemalże wszystkich regionów Włoch. Przysłuchiwali się wypowiedziom członkowie zrzeszenia, ale i zaproszeni goście.

 

We wszystkich wypowiedziach głównym tematem było podsumowanie bogatej​ działalności minionego roku. Mówiono również o przygotowaniach do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, o celach, sukcesach, zainteresowaniach, ale i potrzebach organizacji polonijnych. Wciąż ważnym elementem jest dwujęzyczność propagowana przez działalność pol​onijnego szkolnictwa na terenie Włoch, promocja kultury, turystyki, ale i podtrzymywanie pamięci historii narodowej.

Podczas wspólnego obiadu rozmawiano o tematach poruszonych podczas obrad, zostały nawiązane nowe znajomości i kontakty, wymieniono informacje o doświadczeniach członków i gości. Zrodziły się nawet nowe plany i projekty. Typowo polski obiad przyszykowany przez siostry Domu Polskiego, konwersacje w języku polskim zamieniły spotkanie w prawdziwą polską biesiadę w rodzinnej atmosferze.

 

W godzinach popołudniowych odbyło się zebranie zarządu. Natomiast wieczorem  wszyscy przybyli zostali zaproszeni do Ambasady RP w Rzymie na wieczorek polonijny. Przy polskiej muzyce zaprezentowanej przez trio i kolacją zakończył się intensywny dzień.

Dla tej aktywnej grupy osób, których można nazwać ambasadorami Polski na ziemi włoskiej pani konsul Ewa Mamaj w imieniu własnym i władz polskich wyraziła słowa uznania i podziwu. Życząc sukcesów i doceniając działalność wszystkich obecnych pożegnała przybyłych.

Korespondencja z Marche oraz zdjęcia :Anna Traczewska, autorka bloga PLorIT.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *