Tag: Agnieszka Bender, Danuta Stryjak, Ewa Mamaj, Jacek Miler, konsul, ks. prałat Mieczysław Niepsuj, Polacy, Polacy we Wloszech, Rzym, Tadeusz Adam Pilat, Urszula Stefańska Andreini, Wanda Szeptkowska, Wlochy, Wojciech Śleszyński, Związek Polaków we Włoszech

XXIII Zjazd Związku Polaków we Włoszech w Rzymie

Polacy we Włoszech to grupa wspaniałych osób, biorących czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym.   W Domu Polskim im. Jana Pawła II w Rzymie, dnia 10...