Nowe przepisy o recyklingu, czy ustrzegą Polskę przed unijnymi karami?

Unijne wymogi względem recyklingu.
Dyrektywa Unii Europejskiej 2008/98/WE. w art. 11 i 22 mówi, iż wszystkie państwa należące do wspólnoty europejskiej muszą do 2020 roku osiągnąć poziom recyklingu odpadów w wysokości 50%, oznacza to, że połowa odpadów, jakie dane Państwo wytwarza, musi zostać ponownie wykorzystana.

 

Na kraje, które nie uzyskają założonego poziomu recyklingu odpadów, będą nakładane przez UE surowe kary finansowe. Nie ma odgórnie ustalonego sposobu, w jaki dane państwo ma ten efekt uzyskać, w związku z czym każde wprowadza inne przepisy, które na danym terenie mogą odnieść najlepszy skutek i są zgodne z innymi przepisami prawa danego kraju.

Jak radzi sobie Polska

Z danych GUS za rok 2016 wynika, że Polska odzyskuje z odpadów jedynie 26% surowców, co jest niezwykle niskim wynikiem na tle innych krajów. Mimo systematycznego wprowadzania w naszym kraju zmian w prawie odpadowym nie nadążamy za innymi, a bez kolejnych zdecydowanych ruchów możemy nie zdążyć do wyznaczonego terminu z osiągnięciem wymaganego 50% progu.

 

 

Co zatem robimy.

Z dniem 1 lipca 2017 roku weszły w życie nowe zasady zarządzania odpadami, główną zmianą jest to, że mają one być jednakowe dla całego kraju. Ministerstwo środowiska ustaliło, w jakiego koloru pojemniki lub worki mają być sortowane poszczególne odpady, zwiększa to również bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w dokładniejsze sortowanie śmieci w domach już na etapie ich wyrzucania.

Obecnie nie trzy pojemniki, jak wcześniej, a aż sześć będzie potrzebnych do segregacji odpadów, przed ich oddaniem do wywózki.

  • Pojemnik zielony na szkło kolorowe,
  • pojemnik biały na szkło bezbarwne,
  • pojemnik żółty na tworzywa sztuczne i metale,
  • pojemnik niebieski na papier,
  • zupełnie nowy pojemnik brązowy na bioodpady
  • pojemnik, którego kolor nie został określony przez ministerstwo, na odpady niemieszczące się we wcześniej wymienionych kategoriach, określane czasem jako zabrudzone, np. pieluch, czy podpaski.

 

Nic się nie zmienia w kwestii zakazu wyrzucania do pojemników odpadów uznanych za niebezpieczne np. baterii, leków, sprzętu AGD, komputerów. Tego rodzaju odpady trzeba wyrzucać w określonych do tego punktach, takich jak sklepy, apteki i gratowiska, czyli tzw. PSZOK-i. Gminy mają obowiązek umieszczać informacje o tych punktach na stronie internetowej.

Co to wszystko ma dać?

Wprowadzenie pojemników na bioodpady pozwoli skutecznie je kompostować i przetwarzać na pożyteczne, naturalne nawozy, a ich wyodrębnienie z odpadów zmieszanych zdecydowanie zwiększy procent odpadów recyklingowanych.

Pojemniki na odpady zabrudzone pozwolą przede wszystkim lepiej wykorzystać ponownie papier i tekturę, które wcześniej często były zabrudzone i nie nadawały się do ponownego użycie.

Choć taki scentralizowany system zarządzania odpadami nie uwzględnia lokalnych możliwości i uwarunkowań gmin, to pozwoli uprościć cały system, co finalnie powinno go usprawnić i przybliżyć nas do realizacji założonego celu.

Równocześnie powstaje Elektroniczna baza danych o odpadach (BDO), usprawni to system i pomoże w walce z szarą strefą śmieciową. W bazie będą gromadzone informacje o wszelakich odpadach zarówno tych recyklingowanych, jak i niebezpiecznych.

Co budzi kontrowersje.

Niepokój może wzbudzać punkt mówiący o tym, że poszczególne gminy zmuszone do wprowadzenia nowych przepisów będą dopiero w momencie wygaśnięcia wcześniejszych umów z firmami zajmującymi się wywozem śmieci. Co powoduje, że np. Kraków przystąpi do realizacji nowych przepisów dopiero w marcu 2019 r.

System BDO nakłada na przedsiębiorców kolejne obowiązki formalne w prowadzeniu firmowej polityki zarządzania odpadami i dokłada im biurokracji.

Czy coś to da?

Niestety ciężko powiedzieć czy obecne działania, szczególnie te obciążające kolejnymi obowiązkami przedsiębiorców coś dadzą, jednak bez wątpienia Ministerstwo Środowiska robi wiele by zdążyć przed 2020 rokiem dorównać innym krajom UE w kwestii recyklingu odpadów.

 

Inspiracja : e-promag.pl
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.