PRZEDŁUŻONY NABÓR UCZESTNIKÓW II POLONIJNEGO FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI W OPOLU

Informujemy, że na prośbę zainteresowanych festiwalem  artystów i działaczy polonijnych organizacja II Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki przedłużyła nabór na festiwal do końca marca br.

 

Poniżej publikujemy regulamin festiwalu.

REGULAMIN II POLONIJNEGO FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI W OPOLU

OPOLE – 6.06- 11.06. 2018r.

  1. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Opolu

  2. WSPÓŁORGANIZATORZY: Radio Opole, , Telewizja Polska, Muzeum Polskiej Piosenki, Urząd Miejski w Opolu, Urząd Miejski w Brzegu, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miejski w Otmuchowie, Urząd Miejski Gogolinie.

  1. CEL FESTIWALU: POPULARYZACJA POLSKICH PIOSENEK WŚRÓD POLONIJNYCH WYKONAWCÓW i ŚRODOWISK POLONIJNYCH NA ŚWIECIE.

  1. UCZESTNICY: osoby pełnoletnie, pochodzenia polskiego, mieszkające za granicą, podmioty wykonawcze indywidualne i zespołowe.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a/Zgłoszenie uczestnictwa do 15 marca 2018r. pod adresem :

[email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.wspolnotapolska.opole.pl

b/ Zgłoszenie udziału w Festiwalu powinno składać się z wypełnionego formularza oraz załączonej prezentacji artystycznej.

Prezentacja artystyczna, powinna zawierać od 3-ch do 5-ciu piosenek:(rozrywkowa, patriotyczna, ludowa z ewentualnym uwzględnieniem folkloru śląskiego, kompozycje własne. Nagrania muzyczne powinny być w formacie MP3 .

c/ Uczestnicy Festiwalu sami muszą zadbać o własny akompaniament. Dopuszczalny  jest podkład muzyczny.

d/ Warunkiem uczestnictwa w Opolskich Spotkaniach Festiwalowych jest otrzymanie  pozytywnej decyzji Komisji Artystycznej Festiwalu oraz dokonanie wpisowego w  wys. 250 zł /os. na konto SWP Opole: 11 2490 0005 0000 4600 7288 2245

7. UWAGI ORGANIZACYJNE:

– Uczestnicy IPFPP przyjeżdżają do Opola na własny koszt.

-Uczestnicy ubezpieczają się na czas pobytu w Polsce we własnym zakresie.

-Uczestnicy Opolskich Spotkań Festiwalowych zobowiązani są do uczestnictwa w  programie przygotowanym przez organizatorów.

8. Wykonawcy zaproszeni do udziału w II PFPP zobowiązani są do zaprezentowania podczas koncertów festiwalowych( Brzeg, Otmuchów, Gogolin, Opole) piosenek wybranych przez organizatorów z zaproponowanego przez nich repertuaru.

10. NAGRODY FESTIWALOWE: podczas koncertów festiwalowych w Brzegu, Otmuchowie, Gogolinie wręczana będzie jedynie nagroda publiczności. Podczas koncertu laureatów w Amfiteatrze Opolskim przyznawane będą nagrody pieniężne. Szczegóły dotyczące nagród festiwalowych podane będą w terminie późniejszym.

11.Organizatorzy mają prawo do rejestracji, odtwarzania i rozpowszechniania zarejestrowanego materiału na wszelkich dostępnych nośnikach dźwięku oraz publikacji

wizerunku.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie o ile wystąpi taka konieczność. O każdej zmianie uczestnicy festiwalu będą powiadomieni poprzez stronę internetowąwww.wspolnotapolska.opole.pl oraz specjalnymi komunikatami mailowymi.

Wszelakie zapytania dotyczące II Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki  oraz  zgłoszenia udziału  w festiwalu, z załączonymi prezentacjami  artystycznymi,  prosimy kierować na adres: [email protected]com

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

34 + = 44