Polskie prawo spadkowe – jak dziedziczy się w Polsce?

Prawo spadkowe reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Dowiedz się, jakie są zasady dziedziczenia w Polsce i sprawdź, które podmioty mogą przejąć majątek i wszelkie związane z nim zobowiązania.

 

Czym jest dziedziczenie?

Według polskiego prawa dziedziczenie następuje automatycznie w momencie śmierci spadkodawcy. Dochodzi do tzw. otwarcia spadku i nabycia go przez spadkobierców w częściach ułamkowych. Oznacza to, że nie dziedziczą oni konkretnych przedmiotów, lecz udziały w spadku. Podstawą dziedziczenia bywa testament albo ustawa. W pierwszym przypadku spadkodawca samodzielnie wyznacza krąg swoich spadkobierców, w drugim – o wszystkim decydują przepisy prawa.

 

Kto może dziedziczyć?

Żeby dana osoba mogła coś odziedziczyć, powinna spełniać wymagania określone przez prawo. By zostać spadkobiercą osoba fizyczna musi żyć w chwili otwarcia spadku. Do podziału pozostawionego majątku nie będzie zakwalifikowany ktoś zmarły przed lub równocześnie ze spadkodawcą. Bez znaczenia okazuje się natomiast fakt, że konkretna osoba umarła zaraz po spadkodawcy. Według polskiego prawa spadkobiercą nie zostanie nikt, kto urodził się po śmierci autora testamentu. Co ważne, spadkobierca ma szansę odrzucenia spadku. Interesujący wydaje się również fakt, że sąd może orzec, że spadkobierca jest niegodny dziedziczenia po określonej osobie. Uznanie za niegodnego dziedziczenia wyklucza spadkobiercę ustawowego lub testamentowego, który dopuścił się haniebnego czynu przeciwko spadkodawcy albo zakłócał swobodę sporządzania testamentu i jego wprowadzania w życie.

Dziedziczenie ustawowe

Do dziedziczenia na mocy ustawy dochodzi w sytuacji, gdy zmarła osoba nie sporządziła testamentu, gdy dokument ten okazuje się nieważny, odwołany albo gdy podmioty powołane przez spadkodawcę nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Ustawowymi spadkobiercami będą na przykład małżonkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, rodzeństwo, bratankowie, siostrzeńcy oraz ich wnuki, prawnuki itd. W pierwszej kolejności do spadku powołuje się dzieci spadkodawcy oraz jego małżonka. Dziedziczą oni w równych częściach.

Dziedziczenie testamentowe

Testament pozwala na samodzielnie wyznaczenie kręgu osób dziedziczących dowolną wielkość udziałów. Dokument ten może sporządzić osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona. Najprostszą forma testamentu jest testament własnoręczny. Pisze się go odręcznie w całości, opatruje się datą i podpisuje. Dokument występuje także nierzadko w postaci aktu notarialnego. W każdej chwili można odwołać sporządzony wcześniej testament poprzez sporządzenie nowego, zniszczenie oryginału albo dokonanie zmian odwołujących jego postanowienia.

Zachowek

Polskie prawo zabezpiecza interesy najbliższych osób spadkodawcy na wypadek gdyby zostali oni przez niego pominięci w testamencie. Do zachowku uprawnieni są małżonek, dzieci, wnuki oraz rodzice spadkodawcy, którzy mogliby być powołani do dziedziczenia na mocy ustawy, w przypadku gdy spadkodawca nie sporządził testamentu. Każdej z osób uprawnionych należy się połowa wartości części spadku przypadającej przy dziedziczeniu ustawowym.

Polskie prawo spadkowe jasno określa zasady dziedziczenia. Wskazuje osoby, jakie mogą zostać włączone do podziału testamentu, opisuje rodzaje dziedziczenia oraz procedury uruchamiane, by zabezpieczyć interesy bliskich zmarłego.

MK
Artykuł przygotowano we współpracy z kancelariaea.pl.One thought on “Polskie prawo spadkowe – jak dziedziczy się w Polsce?

  1. konsultacje dla polaków

    Konsultacje prawne odnośnie prawa spadkowego i nie tylko, są dostępne także bezpośrednio z Polski. Wystarczy znaleźć odpowiedniego prawnika, który oferuje takie usługi. Bywa te z tak, że nie trzeba przyjeżdżać do kraju z zagranicy, aby uregulować takie sprawy.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *