41% dzieci w UE rodzi się w związkach pozamałżeńskich. Jak wygląda sytuacja we Włoszech i w Polsce?

Według ostatnich badań (dane na podstawie 2016 r.) Eurostat aż 41% dzieci z krajów Unii Europejskiej rodzi się w związkach pozamałżeńskich. 

Statystycznie najwięcej dzieci z takich związków rodzi się we Francji  (59,7%), następnie w Bułgarii i na Słowenii (58,6%). Zbliżone statystyki rejestruje się także w Estonii, Szwecji, Danii, Portugalii i Holandii.

Najmniej takich przypadków notuje się w tradycjonalnej Grecji: zaledwie 9,4%.

Tymczasem w Polsce co czwarte dziecko (25%) ma rodziców żyjących w wolnych związkach, podobnie jest we Włoszech: 28% dzieci pochodzi z rodzin żyjących na tzw. „kocią łapę”.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.