Tag: demografia, dzieci, Polska, statystyki, Wlochy, wolne związki, związki pozamałżeńskie

41% dzieci w UE rodzi się w związkach pozamałżeńskich. Jak wygląda sytuacja we Włoszech i w Polsce?

Według ostatnich badań (dane na podstawie 2016 r.) Eurostat aż 41% dzieci z krajów Unii Europejskiej rodzi się w związkach pozamałżeńskich.  Statystycznie...