Jakie benefity przysługują emerytom?

Polacy, mając 20, 30 lat, nie zastanawiają się nad tym, jak będzie wyglądało życie na emeryturze, a warto wiedzieć, że prognozy dotyczące wysokości emerytur rysują się dość pesymistycznie. Wiedzą o tym także współcześni emeryci, którzy poniekąd zmuszeni są do oszczędzania. Na szczęście oszczędzać w wielu przypadkach pomaga nam państwo, ale też różnego rodzaju instytucje i firmy wprowadzające ulgi dla ludzi w różnym wieku. Przyjrzymy się bliżej benefitom, na które mogą liczyć osoby starsze.

 

W naszym kraju w różnych sytuacjach (np. korzystając z komunikacji miejskiej bądź kupując bilet do teatru) możemy spotkać się z ulgami. Mimo że mają one charakter ogólnopolski, więc obejmują wszystkich Polaków zaliczających się do danej grupy ludzi, ich wysokość zależna jest od przepisów lokalnych lub od ustaleń poszczególnych firm czy instytucji. Ulgi najczęściej dotyczą osób starszych, będących na emeryturze, które przekroczyły 60. rok życia. Sprawdźmy zatem, z jakich dodatków pieniężnych mogą skorzystać emeryci oraz na czym mogą zaoszczędzić.

Dodatki do emerytur i rent w 2018 roku

Dodatek pielęgnacyjny. Jego wysokość to 215,84 zł netto. Przyznawany jest osobie, która ma prawo do emerytury lub renty w przypadku, gdy osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji bądź ukończyła 75. rok życia.

Dodatek kombatancki. Przyznawany jest na podstawie zaświadczenia Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przysługuje kombatantom wojennym i osobom będącym ofiarami represji wojennych oraz okresu po wojnie. Wysokość dodatku to 215,84 zł netto.

Dodatek za tajne nauczanie. Przysługuje osobom, które w okresie okupacji prowadziły tajne nauczanie i tym, którzy przed 1 września 1939 roku nauczały w języku polskim w szkołach polskich znajdujących się na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz Wolnego Miasta Gdańska. Wysokość tego dodatku to 215,84 zł netto.

Dodatek kompensacyjny. Przyznawany jest kombatantom, ofiarom represji wojennych i powojennych, a także wdowom i wdowcom po tych osobach, którzy są na emeryturze, są inwalidami lub pobierają uposażenie w stanie spoczynku bądź uposażenie rodzinne. Dodatek przysługuje w wysokości 15% dodatku kombatanckiego i wynosi 32,38 zł netto.

Ryczałt energetyczny. Przysługuje kombatantom, ofiarom represji wojennych i okresu po wojnie, a także żołnierzom zastępczej służby wojskowej zmuszanym do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. Ten dodatek może być też przyznawany wdowom lub wdowcom po kombatancie. Wysokość świadczenia to 168,71 zł netto.

Zasiłek opiekuńczy. Senior może się również starać o przyznanie zasiłku opiekuńczego, jeśli ciąży na nim obowiązek alimentacyjny, nie podejmuje zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej lub zrezygnuje z aktywności zawodowej ze względu na konieczność opiekowania się osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym albo z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zasiłek jest przyznawany także rolnikom oraz ich małżonkom, jeśli zaprzestali prowadzenia gospodarstwa w celu opieki nad niepełnosprawnym. Kwota dodatku to 520 zł netto miesięcznie.

By otrzymać ten rodzaj pomocy finansowej, łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 764 zł netto. O świadczenie nie mogą się ubiegać ludzie, którzy mają ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej i socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego bądź świadczenia przedemerytalnego, a także mający możliwość otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna oraz ci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przejazd pociągami

Wybierając się w podróż pociągiem, każdy senior powinien sprawdzić, czy nie przysługują mu jakieś ulgi z tytułu wieku, dzięki czemu w jego portfelu zostanie kilka złotych więcej. Wartość zniżki nie zawsze jest taka sama, gdyż konkretny przewoźnik określa je indywidualnie. I tak PKP Intercity oferuje tzw. bilet dla seniora dla osób, które ukończyły 60 lat. Ulga polega na 30% obniżce ceny biletu w porównaniu do standardowej wartości za przejazd. „Bilet dla seniora” obowiązuje w komunikacji krajowej pociągami wszystkich kategorii spółki PKP IC w pierwszej oraz drugiej klasie.

Uprawnienie do upustu emeryt powinien potwierdzić, pokazując konduktorowi dokument tożsamości ze zdjęciem, który potwierdzi wiek. Państwowe koleje gwarantują dodatkową zniżkę seniorom, albowiem ci dwa razy w roku mają przywilej przejazdu w drugiej klasie pociągami osobowymi, pośpiesznymi lub ekspresowymi z ulgą wynoszącą 37%. Należy jednak pamiętać, że przejazd w jedną i drugą stronę jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy. Z dwóch ulgowych przejazdów mogą też skorzystać współmałżonkowie seniorów, na których pobierane są zasiłki rodzinne. Prawo do zniżki przysługuje na podstawie zaświadczenia wydanego przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Komunikacja miejska

Niemal każda gmina przewiduje zniżki na przejazd pojazdami komunikacji miejskiej, jednak ich wysokość jest zależna od władz miejskich bądź regionalnych. Władze lokalne najczęściej wprowadzają ulgę w wysokości 50% ceny biletu podstawowego lub całkowicie darmowe przejazdy dla osób przekraczających 65. ewentualnie 70. rok życia. Obowiązujące obniżki możemy sprawdzić na stronie internetowej przewoźnika albo można zapytać o nie kierowcę pojazdu.

 

Przeloty samolotem

Większość popularnych w Polsce linii lotniczych także oferuje zniżki na przelot, najczęściej dla osób po 60. roku życia. Wysokość ulg ustalana jest indywidualnie przez linie lotnicze, jednak na ogół można zaoszczędzić od 10 do 20% ceny biletu podstawowego. Zniżka udzielana jest na podstawie okazania dowodu tożsamości.

Jedną z linii lotniczych oferujących zniżki dla seniorów jest LOT. Polskie Linie Lotnicze oferują pulę biletów, które kupić można w okazyjnej cenie, a maksymalna kwota obniżki może dojść do nawet 25% ceny biletu. Promocja skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat. Bilety promocyjne obejmują zazwyczaj loty do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Izraela i należy je rezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem przez internet lub w kasie lotniska.

Wybierając się w podróż samolotem liniami zagranicznymi lub prywatnymi, nie zawsze spotkamy się ze zniżką związaną z wiekiem pasażera, jednak takie linie lotnicze bardzo często organizują sezonowe promocje, dzięki którym można kupić bilet w naprawdę okazyjnej cenie. Warto więc sprawdzić oferty promocyjne w Wizz Air czy Emirates.

Niższa opłata paszportowa

Skoro była mowa o lataniu, należy także wspomnieć o niższych opłatach paszportowych, które przysługują emerytom, rencistom, niepełnosprawnym, ale też małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych. Wartość zniżki to 50%, więc za wydanie paszportu zapłacimy 70 zł. Inaczej jednak ma się sprawa w sytuacji osób, które ukończyły 70 lat – w tym przypadku są one zwolnione z jakichkolwiek opłat.

Abonament radiowo-telewizyjny

Co prawda regulamin abonamentu radiowo-telewizyjnego nie przewiduje zniżek, ale jest za to grono osób, które z obowiązku ponoszenia opłaty są zwolnione. Należą do nich seniorzy po 75. roku życia, zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci wojenni oraz osoby, które ukończyły 60 lat z prawem do świadczenia emerytalnego, którego wartość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia.

 

Lekarstwa

Niestety sędziwy wiek bardzo często nierozerwalnie wiąże się z chorobami, a te jak wiemy, pochłaniają mnóstwo pieniędzy na lekarstwa. W związku z wydawaniem miesięcznie horrendalnych kwot na środki lecznicze przez osoby starsze, rząd wprowadził w życie projekt Leki 75+, który zapewnia bezpłatny dostęp do medykamentów dla osób powyżej wspomnianego wieku. Kto może otrzymać farmaceutyki za darmo? Osoba, której przepisanie zostanie lek znajdujący się na wykazie przedstawionym przez Ministra Zdrowia oraz cierpiąca na choroby związane z podeszłym wiekiem (mowa o chorobach kardiologicznych, urologicznych czy reumatologicznych).

 

Ulgi na psa

Wielu seniorów właśnie po przejściu na emeryturę decyduje się na zakup czworonoga. Gdy emeryt nie musi już codziennie rano wstawać do pracy, spacery z psem są wyjątkową przyjemnością. Jednak na każdym właścicielu psa ciąży obowiązek dokonywania opłat za posiadanie pupila i o ich wysokości decydują lokalne władze. W niektórych miastach wyjątkiem są seniorzy, którzy bardzo często są zwolnieni z uiszczania tej opłaty.

Mówi się, że na emeryturze rozpoczyna się drugie życie. Senior ma czas na podróże, spacery z psem, chodzenie na spektakle teatralne i zajęcia rekreacyjne. Ulgi dla emerytów, które wprowadzają nie tylko lokalne władze, ale też prywatne firmy, czy instytucje kulturalne, pozwalają emerytom w pełni cieszyć się tą długo wyczekiwaną wolnością, a tym samą dają szansę na zaoszczędzenie kilku złotych.

 

Artykuł został opracowany przez specjalistów z wujeksknerus.pl.

 

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *