IV edycja konkursu PATRIA NOSTRA

Została ogłoszona IV edycja konkursu PATRIA NOSTRA, która będzie składać się z 4 niezależnych konkursów:

— konkursu Światowego adresowanego wyłącznie do polskiej
młodzieży zagranicznej z USA, Unii Europejskiej
a także Litwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu

— oraz 3 konkursów regionalnych na Mazowszu, w Małopolsce
oraz Wielkopolsce, w których będzie uczestniczyć także
polonijna młodzież z USA

Zgodnie z regulaminem, Szkoła może wziąć udział w jednym z 4-ch konkursów w ramach IV edycji, zgłaszając tylko 1 drużynę, składającą się z 3 uczniów oraz nauczyciela-opiekuna.

W pierwszej kolejności będzie się odbywał Konkurs Światowy, do którego rejestracja będzie trwała tylko do 20 września 2018 i do którego serdecznie Państwa zapraszamy.

Konkurs jest adresowany do  młodzieży szkolnej klas VII i  VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych.

PRACE KONKURSOWE
=================
Prace konkursowe to 30 sekundowe animacje lub 45 sekundowe filmy prezentujące ważne wydarzenia z jednego z 52 tygodni roku. Organizator przydziela tematy według kolejności zgłoszeń, na podstawie listy ułożonej w porządku chronologicznym. Tematy przewodnie IV Edycji Konkursu są związane z budową niepodległego państwa polskiego po 1918 roku, jednakże w ramach konkursu wykonane zostaną prace dotyczące wszystkich okresów historii
naszego kraju.

NAGRODY GŁÓWNE – WYCIECZKI DO POLSKI
====================================
Liczymy, że w 4 konkursach PATRIA NOSTRA weźmie udział kilkadziesiąt drużyn uczniowskich, polskiej młodzieży z USA. Autorzy najlepszych prac konkursowych otrzymają nagrody główne – kilkudniowe wycieczki edukacyjne do Warszawy, Krakowa i Poznania.

Zakładamy, że wycieczki do Polski będą zrealizowane dla 8 najlepszych drużyn uczniowskich z USA ( 32 osoby ), zgodnie z poniższym harmonogramem:

— w ramach konkursu światowego wycieczka w dniach
10-16 listopada 2018 dla 2 drużyn z USA ( 8 osób )

— w ramach konkursu regionalnego Mazowsze wycieczka w dniach
16-20 lutego 2019 r. dla 2 drużyn z USA ( 8 osób )

— w ramach konkursu regionalnego Małopolska wycieczka w dniach
16-20 marca 2019 r. dla 2 drużyn z USA ( 8 osób )

— w ramach konkursu regionalnego Wielkopolska wycieczka w dniach
20-24 kwietnia 2019 r. dla 2 drużyn z USA ( 8 osób )

Koszty wycieczek będą w całości ponoszone przez naszą Fundację. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ilości wycieczek w zależności od uzyskanych środków finansowych.

Nauczyciel-opiekun powinien się zgłosić do nas telefonicznie bądź na nasz adres e-mail w celu zgłoszenia drużyny do konkursu oraz otrzymania tematu pracy konkursowej.

Zapraszamy także do zapoznania się z poprzednimi edycjami naszego przedsięwzięcia.

NAJLEPSZE PRACE KONKURSOWE
==========================

https://youtu.be/WYwDKtkJ22I  — AKCJA AB
https://youtu.be/mMem9R_AVks  — Bitwa pod Grunwaldem
https://youtu.be/sV5ElkfjH7w  — EGZEKUCJA PILECKIEGO
https://youtu.be/XQPSrk-nRhw  — ODIZOLOWANIE GETTA
https://youtu.be/oQWxVOGbpL8  — AKCJA ARSENAŁ 1

https://youtu.be/IFQ9DqSGEgc  — AKCJA ARSENAŁ 2
https://youtu.be/cBE0UWdc3Do  — KS. POPIEŁUSZKO
https://youtu.be/3ZfVMmEphiM  — ZABICIE BP. WOJCIECHA
https://youtu.be/WV0Jvixudpk  — ROZKAZ DEMOB. HUBALA
https://youtu.be/19btfxgPR10  — INTERNOWANIE PRYMASA

https://youtu.be/_lfYL9uCBOE  — RABACJA GALICYJSKA
https://youtu.be/VMZ8iFpHY_M  — REFORMA WALUTOWA
https://youtu.be/ppEqHCqMEZg  — UTWORZENIE WIN
https://youtu.be/MPrOHJOhbZE  — WESTERPLATTE
https://youtu.be/fW5s3Ll4NU0  — POWSTANIE KRAKOWSKIE

https://youtu.be/WPoGcwhJRNk  — WESELE
https://youtu.be/OuAae5UYEwY  — RABACJA GALICYJSKA
https://youtu.be/IdnH5Wyu6Mk  — WYROK NA ZAGOŃCZYKA
https://youtu.be/RzhJwBclerY  — ZNAK SZACHOWNICY
https://youtu.be/Rr55hL8umO8  — ZRZUT CICHOCIEMNYCH

https://youtu.be/iCx3AIVMpmw  — BITWA POD OSSOWEM
https://youtu.be/hLh0_lLSVTI  — BITWA NAD NIEMNEM
https://youtu.be/YTeOb5wjb_M  — BITWA p. OSTROŁĘKĄ
https://youtu.be/XxdmikGPw9s  — BITWA WARSZAWSKA
https://youtu.be/h4xr8NdiHiE  — KORONACJA CHROBREGO

RELACJE  TELEWIZYJNE: 
==================

https://youtu.be/InKfP8FlGWA  — TVP3 Poznań
https://youtu.be/0BzZsxefLZM  — TVP Polonia
https://youtu.be/b-pAlAh8oWE  — program WWP
https://youtu.be/YALonTQZXhM  — program Lustra
https://youtu.be/UZe3YCknm3o  — TVP3 Poznań

https://youtu.be/PdVqp8NK-7g  — TVP3 Kraków
https://youtu.be/TkB9LzFUAXQ  — Kronika Krakowska
https://youtu.be/JQ2HAYcrfp8  — Polonia 24

https://youtu.be/AzBY3aB6-SE  — TVP3 Warszawa
https://youtu.be/-GHyIHqWLNU  — Halo Polonia
https://youtu.be/4FZfwvojsnA  — Warszawski Dzień
https://youtu.be/0vCjZ3bmIr8  — TVP Polonia

https://youtu.be/pFwhHAstfp4  — fotoprezentacja
https://youtu.be/rUJhk_wAtR4  — TVP3 Warszawa
https://youtu.be/EvDabzSJ3Dc  — TV Republika
https://youtu.be/Dh3PWlMYWIE  — TVP Polonia
https://youtu.be/rUJhk_wAtR4  — TVP3 Warszawa
https://youtu.be/Zs-N_d6PJ2k  — Halo Polonia

https://youtu.be/rGrfoIRjYrY  — Radio FAMA
https://youtu.be/HjmdwEnn0EY  — TV SALVE
https://youtu.be/hQtVt-rtw-U  — TVP3 Warszawa
https://youtu.be/fiQVjKO4Nxc  — TV ELART

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.