XIII FESTIWAL POLONIJNY „LOSY POLAKÓW 2018”

XIII FESTIWAL POLONIJNY „LOSY POLAKÓW 2018” to przegląd profesjonalnych i amatorskich dzieł multimedialnych z zakresu: filmu, telewizji, radia, Internetu, którego tematem przewodnim
w latach 2016 – 2022 roku jest Stulecie Odzyskania Niepodległości
.
Zgłoszenia na XIII Festiwal Polonijny „Losy Polaków” przyjmowane są do 30 września 2018 r. www.warszawa.mazowsze.pl
Celem Festiwalu jest promocja polskiej historii, kultury, tradycji wśród odbiorców krajowych, a także wśród środowisk polonijnych w świecie, ich związków z Macierzą, losów Polaków mieszkających za granicą. Celami Festiwalu są również:

– nawiązanie lub zaci eśnienie kontaktów Polaków mieszkających za granicą z Polską,

– wyszukiwanie i wspieranie wśród Polonii talentów z różnych dziedzin sztuki ,

– promocja laureatów Festiwalu w Polsce i zagranicą,

– wyszukiwanie wśród Polonii osób, które odniosły sukces w dziedzinie kultury, nauki, biznesu i ich promocja w kraju i zagranicą,

– wzmocnienie patriotyzmu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, poprzez multimedialne prezentację wzorów i autorytetów,

W 2018 roku Festiwal będzie realizowany w Warszawie, na Mazowszu i zagranicą w ścisłej współpracy z organizacjami polonijnymi, w tym z mediami polonijnymi na całym świecie, obejmując kraje UE o dużej imigracji w ostatnich latach, wschodnich sąsiadów Polski i państwa zamieszkania licznej Polonii – USA, Kanada, Australia.

PROGRAM NA LATA 2016 – 2022 ( w ramach Programu „Niepodległa”)

W związku z rocznicami wielkich w historii Polski wydarzeń w latach 2016 – 2022 wiodącym tematem Festiwalu
jest 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości i przewidziane są Nagrody Specjalne w tej kategorii.
Festiwal został włączony do Programu „Niepodległa”
Obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/festiwal-polonijny-losy-polakow-2018/
Ponadto każdego roku wyznaczane są dodatkowe ważne tematy:

2016 – 1050-lecie Chrztu Polski,

2017 – dwusetna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, 150-rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz rocznice związane z generałem Józefem Hallerem,

2018 – obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości,

2019 – osiemdziesiąta rocznica wybuchu II Wojny Światowej oraz siedemdziesiąta piąta rocznica Powstania Warszawskiego,

2020 – setna rocznica Bitwy Warszawskiej oraz czterdziesta rocznica powstania „Solidarności”.
2021 – rola Polski i Polaków we współczesnym świecie.
2022 – zakończenie obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

PLANOWANE DZIAŁANIA

– pokazy krajowe nadesłanych prac we współpracy z samorządami lokalnymi, domy kultury, szkoły, parafie

– pokazy zagraniczne nagrodzonych prac z udziałem twórców– USA, Kanada, Australia, Białoruś, Litwa, Ukraina

– Dyskusja i konkursy: wpływ Polaków na losy świata, jakie filmy powinny promować Polskę

– Program edukacyjny: Historia Polski i poezja – od Piasta do współczesności –A. Siedlecki
– Realizację z TV Polonia cyklu „Losy Polaków” – filmów i nagrań prezentujących sylwetki zasłużonych Polaków
– Tworzenie Leksykonu Multimedialnego Polonii i wsparcie Wielkiej Encyklopedii Dziedzictwa Polonii Świata

– Wsparcie Muzeum Multimedialne Pszczelarstwa w Urlach –międzynarodowe konferencje, warsztaty

HISTORIA FESTIWALU POLONIJNEGO “LOSY POLAKOW“
Historia Festiwalu Polonijnego “Losy Polaków” rozpoczęła się w roku 2004 w Warszawie.
Pierwsze Polonijne Przeglądy  Multimedialne (Audiowizualne) zostały zorganizowane w latach 2004-2005 w ramach Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów organizowanego w Warszawie
przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe KSF przy wsparciu Fundacji Polska – Europa – Polonia.

Inicjatorem i dyrektorem przeglądów i festiwali do dnia dzisiejszego jest wieloletni dyrektor Festiwalu Niepokalanów i prezes KSF – red. Zygmunt Gutowski, dziennikarz radia i telewizji, działacz „Solidarności”,  internowany w latach 1981-82 w Białołęce i Jaworzu. Dzięki jego zaproszeniu w festiwalach uczestniczyli filmowcy i dziennikarze radia i telewizji, a także Studia Video Gdańsk i Studia Solidarność. Już od roku 1987 zgłaszali oni filmy realizowane również poza cenzurą np. o Katyniu, Monte Cassino, Wołyniu, Wykusie, o bohaterach Armii Krajowej, żołnierzach Wyklętych  i Ruchu Solidarność. W roku 2005 Nagrodę Główną dla filmu z Australii ufundował śp. Lech Kaczyński jako Prezydent m.st. Warszawy. Festiwal trzykrotnie zmieniał swoją nazwę i miejsce. Pierwszy w latach 2004-2005 nosił nazwę Polonijny Przegląd Audiowizualny, W latach 2006 – 2015 festiwal pod nazwą Polonijny Festiwal Multimedialny „Polskie Ojczyzny” organizowany był w Częstochowie przez Fundację Polska – Europa – Polonia we współpracy z Akademią Polonijną w Częstochowie. Patronat Osobisty nad Festiwalem do roku 2010  sprawował śp. Ryszard Kaczorowski –prezydent RP na Uchodźstwie, a także jego małżonka – Karolina Kaczorowska.

OSOBISTY PATRONAT HONOROWY XIII Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2018”
dr Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

PATRONAT HONOROWY XIII Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2018”
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

KOMITET HONOROWY XIII Polonijnego Festiwalu „Losy Polaków 2018” (stan na dzień 25 września 2018r)

Anna Maria Anders – senator, sekretarz stanu,
pełnomocnik Rządu d/s Dialogu Międzynarodowego

Michał Dworczykminister, szef Kancelarii Premiera RP
Jan Kasprzykprzewodniczący Komitetu d/s Kombatantów
i Osób Represjonowanych

bp Wiesław Lechowiczdelegat Konferencji Episkopatu Polski
ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Dominik Tarczyńskiposeł na Sejm RP

Jan Maria Jackowskisenator RP,
Jan Żarynsenator RP,

Jadwiga Wiśniewska – poseł do Europarlamentu

prof. Jan Szarekprezes Instytutu Pamięci Narodowej

ks. infułat Stanisław Świerczyński (W. Brytania)
– naczelny kapelan ZHP poza granicami Polski

Jerzy Czartoryskiprezes Stowarzyszenie Jedność Narodu – Kanada

Jan Cytowski (Kanada) były przewodniczący Rady Polonii Świata
Jacek Kurskiprezes Telewizji Polskiej SA
Andrzej Jaworski – b. poseł na Sejm RP
Krzysztof Skowroński – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Piotr Łukasz Andrzejewski – adwokat, b. senator RP
Wiesław Jan Wysocki  – profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego
ks. Infułat Ireneusz Skubiś – honorowy red. naczelny Tygodnika „Niedziela”


WSPÓŁORGANIZATORZY FESTIWALU
Fundacja POLSKA – EUROPA – POLONIA
– organizator główny,
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich – prezes Krzysztof Skowroński
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy – prezes Anna Dąbrowska
Stowarzyszenie Polska Jedność Narodowa Ottawa (Kanada) – prezes Jerzy Czartoryski

Polonia-Tube (Kanada) – red. Violetta Kardynal
Stowarzyszenie San Diego–Mazowsze (USA) – prezes prof. Janusz Supernak
Polski Salon Artystyczny San Diego (USA) – dyrektor Jerzy Barankiewicz
Kościuszko Heritage Inc, Sydney (Australia) – prezes Ernestyna Skurjat-Kozek
Ottoway Theatre , Polska Parafia , Adelajda (Australia) – ks. Marian Szablewski

Signis Białoruś , Festiwal Magnificat – prezes Jurij Goruliow

KOMITET ORGANIZACYJNY Festiwalu „Losy Polaków 2018”:

Zygmunt Gutowski – prezes Fundacji PEP, dyrektor programowy Festiwalu tel. +48 602126206

Ryszard Łączyński – dyrektor Festiwalu tel. +48 502496182

Magdalena Kozerska – dyrektor organizacyjny Festiwalu +48 502496181

Paweł Woldan – reżyser filmowy i telewizyjny, przewodniczący Jury Festiwalu
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.