INAIL i statystyki dotyczące pracy we Włoszech

INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali), Narodowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków w Pracy i Chorób Zawodowych opublikował statystyki dotyczące świata pracy we Włoszech w 2018 roku.

W porównaniu z 2017 rokiem wzrosło o 10 procent zgłoszenie oskarżeń dotyczących wypadków śmiertelnych. Życie straciły 1133 osoby. Natomiast zgłoszeń dotyczących ogólnie wypadków w pracy było w sumie 641.261, co oznacza 0,9 procent więcej niż w 2017 roku.

Wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących chorób zawodowych, w 2018 roku 2,5% więcej niż w 2017 roku.

Zgłoszenia oskarżeń dotyczących wypadków podczas pracy dotyczą:

  1. Wypadków drogowych
  2. Upadków z wysokości np. z rusztowań, schodów itp.
  3. Wypadki/zgniecenia maszynami, wózkami widłowymi, prace drogowe
  4. Kontakt/wypadek z maszynami w ruchu itp
  5. Kontakt z elektrycznością, przedmiotami pod napięciem

Zgłoszenia oskarżeń dotyczących zdrowia

  1. Kontakt z przedmiotami/materiałami rakotwórczymi np. azbest, benzen, radon, pyły z drewna lub skóry
  2. Kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi
  3. Przeciążenie kręgosłupa
  4. Kontakt z hałasem, wibracjami
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.