Ponad 800 tysięcy wniosków o przyznanie dochodu obywatelskiego

Do 8 kwietnia we Włoszech złożono 806 tysięcy wniosków o przyznanie  tzw. dochodu podstawowego, określanego też jako obywatelski. Ministerstwo Pracy, podając te dane po miesiącu przyjmowania zgłoszeń, dodał, że jedną trzecią osób składających formularze stanowią mieszkańcy południa.

Dochód obywatelski, podstawowe hasło koalicyjnego Ruchu Pięciu Gwiazd od samego początku wzbudza wiele kontrowersji. Maksymalna kwota miesięczna tego świadczenia wynosi 780 euro, jest to niewiele mniej niż minimalna płaca dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Zaczyna być wypłacany od kwietnia. Jak podaje Ministerstwo Pracy, 54 procent wnioskodawców stanowią kobiety. Najwięcej wniosków złożono w Kampanii i na Sycylii. Z samego Neapolu wpłynęło  78 tysięcy zgłoszeń.

Wśród osób ubiegających się o dochód obywatelski prawie dwie trzecie to osoby w grupie wiekowej od 45 do 67 lat. Jeśli chodzi o tych, którzy mają mniej niż 25 lat to stanowią oni zaledwie 3 procent.

Dochód przeznaczony jest dla osób i rodzin o najniższych dochodach, w tym także bezrobotnych, aby otrzymali pomoc w okresie poszukiwania pracy. Tylko jak mają tej pracy szukać, jeśli w ich regionach jej nie ma lub … pensja jest prawie równa zasiłkowi?

Zgodnie z decyzją rządu prawo do dochodu podstawowego mają osoby pełnoletnie, w tym także obywatele innych państw Unii Europejskiej i krajów spoza UE mający prawo pobytu we Włoszech, i mieszkają tutaj co najmniej od 10 lat.

Dochód wnioskodawcy nie może być wyższy niż 9 360 euro rocznie, a wartość jego mieszkania nie może przekraczać 30 tysięcy euro. Dodatkowym warunkiem jest nie posiadanie oszczędności powyżej 6 tysięcy euro. W przypadku rodziny kwota ta musi być niższa niż 10 tysięcy euro.

Teoretycznie trzeba spełnić wiele warunków, jednak mieszkańcom Italii nie brakuje pomysłowości. Nie ma jeszcze oficjalnych danych o ilości separacji w ciągu ostatnich miesięcy czy przemeldowań osób , którzy chcieliby w ten sposób załapać się na wymagane progi, jednak istnieją pewne obawy, że procent tych przypadków zacznie wzrastać.
Opozycja, tak z prawa jak i z lewa, zdecydowanie krytykuje decyzje rządu Contego, mówiąc, że stwarza to okazję do wielu oszustw, a w najlepszym razie pozwalając na brak aktywności zawodowej i postawę roszczeniową. W żaden sposób nie jest to zachęta do szukania pracy czy tworzenia nowych miejsc pracy. Nazywają te świadczenie „jałmużną”, która tylko zwiększy deficyt budżetowy Włoch i tak już zadłużonym publicznie ponad miarę.

Za kilka miesięcy okaże się, co tak naprawdę dały te dochody dla gospodarki tak Włoch jak i dla najbiedniejszych gospodarstw. Czy jest to tylko chwilowe zaspokojenie elektoratu przed wyborami europejskimi czy też rozwiązanie strukturalne. Inną kwestią jest zasobność portfela państwa czyli mówiąc wprost dla ilu osób i na ile miesięcy wystarczy środków, to kolejna kwestia, którą czas wyjaśni

Korespondencja: Ewa Trzcińska -Dziennikarka, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.