W całej Polsce uczniowie wracają do szkół, nauczyciele zawiesili strajk

25 kwietnia, po 18 dniach zamkniętych szkół i przedszkoli, strajk nauczycieli został tylko zawieszony, co podkreśla w każdym swoim wystąpieniu ZNP.

– Dajemy premierowi czas do września – dodaje Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Decyzja o strajku w kwietniu, w momencie egzaminu gimnazjalnegp, egzaminu ósmoklasistów, kwalifikacji maturzystów to naprawdę … najlepszy moment do osiągnięcia przez nauczycieli swoich celów, ale najgorszy z możliwych dla uczniów i ich rodziców.

Wysokie wymagania, niskie płace.Protestujemy bo zależy nam na przyszlości edukacji – to hasła z plataku strajkowego nauczycieli.

Ile nerwów kosztowało to wszystkich zainteresowanych, wiedzą tylko oni sami. Egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasistów mimo wszystko został przeprowadzony bez większych trudności. Jednak trwający od 8 kwietnia 2019 bezterminowy strajk nauczycieli, największy od 1993roku pokazał jak chwiejna jest równowaga w tym tak strategicznym sektorze życia publicznego.

– Strajk to jedyne wyjście – mówili nauczyciele.

– Odwołamy strajk, gdy rząd przyjmie nasz postulat dwóch podwyżek po 15 proc. To wykonalne – mówił w pierwszym dniu strajku Sławomir Broniarz.

Zgodnie z reformą oświatową gimnazja znikają z polskiego systemu szkolnictwa, ten rok szkolny oraz tegoroczny egzamin jest dla nich ostatnim. Zmiany te swojego czasu wywołały wiele kontrowersji. Niedawno kolejne nowości bo razem z gimnazjalistami, egzamin zdawali po raz pierwszy także ósmoklasiści. Jedni i drudzy zajęcia mają w tych samych budynkach szkół. Takie połączenie egzaminów nie ułatwia życia ani nauczycielom, ani uczniom. Do tego wszystkiego dodajmy kolejny problem: bezterminowy strajk.

Dzięki wielu staraniom egzaminy te odbyły się, oczywiście w atmosfere niepewności i totalnego stresu.

Dla tegorocznych maturzystów i ich rodziców te 18 dni strajku to także horror klasyfikacji, która musiała nastąpić do 25 kwietnia. Nikt nie potrafił odpowiedzieć, czy zamiast rady pedagogicznej może ją przeprowadzić sam dyrektor szkoły. Strajkujący nauczyciele mogli nie wziąć udziału w klasyfikacyjnym zebraniu rady pedagogicznej, co powodowało brak quorum rady i klasyfikacji, w efekcie czego uczniowie nie byliby dopuszczeni do matur. Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy apelował do nauczycieli o klasyfikację umożliwiającą przystąpienie uczniów do matur, a rząd szykował ustawę maturalną w ramach planu awaryjnego. Przewidywał on przekazanie w nadzwyczajnych sytuacjach dyrektorom szkół kompetencji rad pedagogicznych do klasyfikowania uczniów.

Wojna nerwów na razie przerwana.Teraz przed nami matury w dniach od 6 do 25 maja, terminy dodatkowe od 3 do 19 czerwca. Inna kwestia to klasyfikacja tysięcy uczniów z innych roczników. Przed nimi jeszcze dwa miesiące nauki, przy czym na koniec roku mogą nie zostać sklasyfikowani, dlatego że strajk a więc długa przerwa w nauce uczniów nie daje podstaw do wystawienia ocen.

Czy z powodu strajku nauczycieli rok szkolny 2018/2019 zostanie przedłużony, a wakacje rozpoczną się później?Wiceminister edukacji Maciej Kopeć uspokaja rodziców, że zajęcia i rok szkolny skończą się zgodnie z planem, podobnie wypowiada się Anna Zalewska. Jednak niepewność nie opuszcza bezpośrednio zainteresowanych. Wszystko jednak wskazuje na to, że koniec roku szkolnego 2018/2019 nie zostanie przesunięty i nastąpi zgodnie z programem roku szkolnego.

Jak zwykle takie sytuacje powodują, że aktywizują się wszelkie ugrupowania polityczne, mówiąc:

PSL – szkołę zaniedbano, nauczyciele zarabiają za mało wobec średniej krajowej.

PIS – Związek Nauczycielstwa Polskiego uprawia politykę przedwyborczą.

Kukiz’15 – dzieci są zakładnikami dorosłych.

PO – szkolnictwo to chaos i upadek, nauczycielom należy się duże podwyżka.

Ile zarabiają nauczyciele w Polsce?

W latach 2008-12 nauczycielskie pensje rosły sześciokrotnie. W 2008 r. o 10 proc., w 2009 r. dwukrotnie po 5 proc., w 2010 r. o 7 proc., podobnie w 2011 r. Ostatnia podwyżka, z 2012 r., wynosiła 3,8 proc. Od tego czasu zamrożono zarobki nauczycieli. PiS w 2017 r. przeprowadził tylko waloryzację płac o ok.1 proc. Pierwsza podwyżka to kwiecień 2018 r. – 5 proc., kolejne 5 proc. nauczyciele dostali od stycznia 2019 r. Rząd obiecuje kolejne 9 proc. od września 2019 r., na co nie ma pokrycia w budżecie.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej, które określa minimalne stawki wynagrodzenia, zarobki nauczycieli są uzależnione od stopnia awansu zawodowego oraz różnych dodatków.

Rozporządzenie ministra edukacji wyróżnia cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

• nauczyciel stażysta

• nauczyciel kontraktowy

• nauczyciel mianowany

• nauczyciel dyplomowany

Pensje nauczycieli netto w 2019:

Nauczyciele stażyści: 1751 zł netto

Nauczyciele kontraktowi: 1798 zł netto

Nauczyciele mianowani: 2033 zł netto

Nauczyciele dyplomowani: 2377 zł netto

Do podanego powyżej wynagrodzenia dla nauczycieli dochodzą jeszcze dodatki. To m.in.

• dodatek za warunki pracy

• dodatek za uciążliwość pracy

• dodatek za wysługę lat

• dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta

• dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu

• nagroda ze specjalnego funduszu nagród

• dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

• dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy

• dodatek funkcyjny nauczyciela doradcy

• nagroda jubileuszowa

• odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy

• wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

• dodatek motywacyjny

• dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dużo to czy mało, biorąc pod uwagę ilość godzin pracy i wolne dni? Tu każdy z nas ma swoje zdanie, tym bardziej, że trzeba byłoby rzeczywiście wiedzieć, ile w sumie trafia każdego miesiąca na konto nauczyciela.

Przed uczniami i rodzicami gorąca końcówka roku szkolnego, a od września … powtórka z rozrywki? Mniejmy nadzieję, że uda się wypracować kompromis, dla dobra właśnie edukacji.

Korespondencja: Ewa Trzcińska,
ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]




Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *