Kiedy na emeryturę w różnych krajach świata?

W większości krajów świata oficjalny wiek emerytalny rośnie. Wraz ze wzrostem długości życia, rządy poszczególnych krajów chciałyby odsunąć moment wypłacania świadczeń jak najdalej. Tendencja do wprowadzenia obowiązku pracy do 67 roku jest coraz bardziej powszechna, jednak jak jest to w praktyce na świecie?  Jaki jest średni wiek emeryta w poszczególnych krajach?

Oto wybrane przykłady z całego świata:

Australia: 54,4 lat

W Australii przeciętny wiek emerytalny to 54,5 lat, czyli o 10 lat wcześniej niż tendencja europejska. Urodzeni przed 1952 mogą przejść na emeryturę w wieku 65 lat, urodzeni później będą to robić jak osiągną odpowiednio więcej lat, aż 67 lat w 2023. Partia Liberalna chciała wprowadzić nawet granicę 70 lat, ale nie znalazła sprzymierzeńców.

Republika Południowej Afryki: 60 lat

Mieszkańcy RPA przechodzą na emeryturę średnio w 60-tym roku życia. Nie ma oficjalnego wieku ustalonego odgórnie, zależy to od porozumienia z pracodawcą.

Francja: 60,2 lata

Dziwne, ale we Francji to kobiety idą na  emeryturę średnio po ukończeniu 60,3 lat czyli później niż mężczyźni, którzy końcą pracować jako 60-latkowie. Oficjalny wiek podniesiono ostatnio do 62 lat, a pełną emeryturę dostają po ukończeniu 67 lat.

Belgia: 60,5 lat

Obywatelom Belgii oficjalnie emerytura przysługuje w wieku 65 lat, ale większość z nich przechodzi na nią kilka lat wcześniej dzięki programowi wcześniejszych emerytur. Średni wiek to 60,5 lat. W roku 2025 trzeba będzie mieć 66 lat, a w 2030 już 67 lat, aby poczuć się emerytem.

Grecja: 61 lat

Średnio Grecy są na emeryturze w wieku 61 lat. Rząd w 2017 roku podniósł oficjalny wiek do 67 lat, co spowodowało falę protestów. Mimo kryzysu, Grecy zaczęli masowo przechodzić na wcześniejsze emerytury, co oczywiście nie mogło podobać się wspierającym je finansowo innym państwom Unii Europejskiej.

Polska: 61,2 lat

W przeciwieństwie do ogólnej tendencji, rząd polski obniżył ostatnio wiek emerytalny z 67 do 65 dla mężczyzn i 60 dla kobiet, zyskując tym posunięciem sporo sympatyków. Co na to budżet, zobaczymy w najbliższych latach…

Włochy: 61,7 lat

Włosi przestają średnio pracować tuż przed 62-mi urodzinami. Wiek oficjalny dla mężczyzn to  w 66 lat i 7 miesięcy, a dla kobiet rok wcześniej.

Hiszpania: 62,4 lat

Oficjalny wiek emerytalny w Hiszpanii będzie stopniowo wzrastać z 65 do 67 lat do 2027. Przeciętny Hiszpan przechodzi na emeryturę w wieku 62,4 lat. Rząd pod presją międzynarodowych inwestorów i organizacji, chcąc zmniejszyć wydatki publiczne wydłuża czas przejścia na emeruturę, związki zawodowe grożą strajkiem – dochodzi do porozumienia- będą mogli  nadal przejść na emeryturę w 65 lat, pod warunkiem, że zapłacili minimum 38 lat składek.

Finlandia: 62,9 lat

Finowie są zachęcani do pracy do 68 lat, doliczane są wtedy różne dodatki i przywileje. Jednak prawo pozwala im przestać pracować w wieku 63 lat, wielu z nich z tego korzysta  i stąd średni wiek emerytalny 62,9 lat.

Niemcy: 63 lata

Niemcy mogą obecnie przejść na emeryturę w wieku 65 lat, ale większość przestaje pracować w 63 roku życia. Wiek emerytalny wynosi 65 lat dla osób urodzonych przed 1947 i 67 dla osób urodzonych po 1964. Pomysłów  na zwiększenie wieku emerytalnego do 69 lat w ciągu najbliższych kilku dekad jest wiele, jednak nie ma konkretnego projektu do wdrożenia.

Wielka Brytania: 63,9 lat

Oficjalny wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii to 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet. Jednak obecnie średni wiek emerytalny to 63,9 lat. Właśnie teraz jest wprowadzana reforma, w ramach której kobiety mają przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat. Wszyscy obywatele stoją w obliczu stopniowego wzrostu  wieku emerytalnego do 66 lat w 2020, oraz do 68 lat najpóźniej do 2037 roku.

Chiny: 64 lat

W Chinach, średni wiek emerytalny to 64 lata czyli dziesięć lat później niż oficjalny wiek, w którym mogą przestać pracować – 50 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn. Chińczycy nadal pracują pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, co stwarza problemy w dostaniu pracy dla młodych ludzi w tym kraju.

Szwecja: 64,5 lat

Szwedzi mogą otrzymać emeryturę publiczną, proporcjonalną do ich dochodu, od wieku 61 lat, ale wiek, który gwarantuje emeryturę wynosi 65 lat. Minimalny wiek emerytalny powinien wzrosnąć do 64 do 2026 roku. Większość Szwedów przestaje obecnie pracacować w wieku 64,5 lat.

Kanada: 64,5 lat

W Kanadzie, można otrzymać emeryturę publiczną proporcjonalną do dochodu po ukończeniu  65 lat, pod warunkiem, że mieszkało się w tym  kraju przez 40 lat. Jednak system ten jest elastyczny, pozwalając pracownikom przejść na emeryturę w wieku 60 lat, korzystając z obniżonych świadczeń.

Szwajcaria: 65 lat

W Szwajcarii średni wiek emerytalny wynosi 66 lat dla mężczyzn i 64 lat dla kobiet, co daje wynik dla obydwu płci 65 lat. Szwajcarzy mogą przechodzić na wcześniejszą emeryturę, jednak pełne świadczenie dostaną po osiągnięciu wieku emerytalnego. Im dłużej pracują tym wyższe jest ich  świadczenie.

Rumunia: 65 lat

W Rumunii mężczyźni mogą otrzymać emeryturę od 65 lat, a kobiety mają prawo do niego w wieku 60 lat. W 2007 wprowadzono zmiany wieku emerytalnego dla mężczyzn, podnosząc go z  63 lat do 65 i wprowadzając limit minimalny przepracowanych lat na 35. Ze względu na wysoką stopę bezrobocia, wysoką emigrację i gwałtowny wzrost wcześniejszej emerytury, Rumunia stara się w ten sposób równoważyć budżet.

Stany Zjednoczone: 66 lat

Średni wiek emerytalny w Stanach Zjednoczonych to 66 lat zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Jednak i w tym kraju są wprowadzane zmiany – każdy, kto  urodził się przed 1938 może przejść na emeryturę po skończeniu 65 lat, podczas gdy wszyscy urodzeni po 1959 muszą pracować do 67 roku życia. Wielu Amerykanów po 65 roku życia decyduje się na pracę w niepełnym wymiarze.

Izrael: 67,9 lat

Przeciętnie Izraelczycy pracują aż do swoich 68 urodzin  przy czym mężczyźni do 69 a kobiety do 66,5 lat. Ustawowy wiek to 67 lat dla mężczyzn i 62 lat dla kobiet. Politycy od lat postulują zwiększenie wieku emerytalnego kobiet, ale nie spotyka się to z aprobatą społeczeństwa.

Japonia: 69,5 lat

Średnia długość życia w Japonii jest jedną z najwyższych na świecie, są też jedną z najstarszych populacji. Japończycy mogą zacząć otrzymywać emeryturę między 60 a 70 rokiem życia, ale mężczyźni przechodzą na nią często po 70-ce. Rząd przychyla się do coraz późniejszego odchodzenia z pracy.

Meksyk: 69,5 lat

Wiek emerytalny w Meksyku to 65 lat, jednakowy dla mężczyzn i kobiet. Wcześniejsza emerytura jest już możliwa po skończeniu 60 lat. Jednak Meksykanie przestają średnio pracować po skończeniu 69 lat, ponieważ muszą mieć opłacane składki przez minimum 24 lata. Przy systemie pracy dorywczej lub na czarno bardzo trudno uzbierać tyle lat składkowych.

Korea Południowa: 72,1 lat

Do Koreańczyków należy rekord najdłużej pracujących na świecie. Oficjalny wiek emerytalny dla obydwu płci to 61 lat. Powód tak długiej pracy to … zarówno długie życie, jak i bieda. Muszą pracować aby przeżyć, bo świadczenia są niewystarczające.

Korespondencja: Ewa Trzcińska, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

66 + = 76