Europejski Urząd ds Pracy odpowie na potrzeby osób przemieszczających się w poszukiwaniu pracy

W ostatnim dziesięcioleciu dwukrotnie wzrosła liczba obywateli Unii Europejskiej mieszkających lub pracujących w innym państwie członkowskim – do 17 mln w 2017 roku. W związku z tak dynamicznie rosnącą mobilnością postanowiono w lutym  powołać Europejski Urząd ds. Pracy, nową agencję unijną, która ma chronić pracowników i  stać na straży przestrzegania przepisów związanych z mobilnością pracowników.

Urząd ma też być miejscem informacji dla obywateli i przedsiębiorców oraz pomocy w rozstrzyganiu sporów transgranicznych, np. w przypadku restrukturyzacji firm, które działają w kilku państwach członkowskich UE. Urząd ma pomagać weryfikować przepisy prawa, kontrolować czy  są one sprawiedliwe, przejrzyste i proste, tak aby ułatwić bezkolizyjne przemieszczanie się w ramach Europy w poszukiwaniu pracy.

Europejski Urząd ds. Pracy ma zacząć działać jeszcze w tym roku. To kolejny etap realizacji europejskiego filaru praw socjalnych.  Obecnie swobodny przepływ pracowników na terenie UE reguluje wiele odrębnych aktów prawnych. Do tego wiele z nich, np. przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w całej UE lub delegowania pracowników, jest w trakcie nowelizacji. Nowy urząd ma zagwarantować, że przepisy będą stosowane i egzekwowane we właściwy sposób, będzie także chronić pracowników mobilnych, którzy są szczególnie narażeni na nadużycia.

Dodatkowo Europejski Urząd ds. Pracy ma wspierać krajowe organy administracji we współpracy transgranicznej i rozwiązywaniu spraw konfliktowych. Będzie m.in. pomagać w prowadzeniu wspólnych inspekcji, co pozwoli zapobiegać potencjalnym oszustwom i nadużyciom, oraz ułatwiać współpracę pomiędzy państwami UE w zwalczaniu pracy na czarno.

Mobilność to już normalny element życia Europejczyków. Niektóre państwa, także Polska, były niezbyt przychylne powołaniu nowego eurourzędu. Polski rząd miał obawy, że nowe przepisy utrudnią polskim firmom delegowanie pracowników i spowodują utrudnienia w pracy Polaków na zachodnich rynkach. Ostatecznie poparł w tej kwestii stanowisko Rady UE.

Europejski Urząd ds. Pracy wchłonie siedem innych instytucji, stając się podstawowym źródłem  praktycznych informacji na temat praw i obowiązków dotyczących mobilności.  Polscy obywatele i przedsiębiorcy mogą uzyskać w ten sposób wiedzę  dotyczącą przepisów prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i mobilnością pracowników. Krajowe organy administracji również będą mogły korzystać z wiedzy, jaką zgromadzi urząd, co ułatwi załatwianie spraw na jednolitym rynku europejskim.

Z takimi założeniami powołano ten urząd, którego przydatność zweryfikuje czas.

Korespondencja: Ewa Trzcińska, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *