Kwestie dotyczące wynajmu mieszkania

Jak wskazują statystyki w Polsce obecnie jest więcej osób wynajmujących mieszkania, niż będących ich właścicielami. Wpływ na takie zjawisko mają z pewnością wysokie ceny kupna mieszkania, migracje, jak również zbyt regorystyczne podejście banków do udzielania kredytów hipotecznych. Kwestia wynajmu mieszkania jest dość szeroka. Warto więc wiedzieć z czym ona się wiąże. W niniejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu ten temat. Zapraszamy

Umowa najmu

Wynajem mieszkania wiąże się z podpisaniem umowy najmu. Umowa najmu wiąże się z przepisami wynikającymi wprost z kodeksu cywilnego. Wynika z niej, iż wynajmujący zobowiązuje się oddać najemy rzecz do używania przez czas uregulowany w danej umowie, a najemca tym samym zobowiązuje się do płacenia z góry określonego czynszu przez ten okres. Zazwyczaj umowy takie zawierane są na okres 1 roku, choć wynajmujący zgadzają się czasami, aby ten czas był krótszy. Należy pamiętać, iż umowa taka musi być sporządzona na piśmie, w przeciwnym razie nie ma ona żadnej mocy prawnej. A przyszłe roszczenia zarówno wynajmującego, jak i najemy będą bezskuteczne w razie jakiś nieprawidłowości. Umowa taka więc chroni zarówno jedną, jak i drugą stronę. Kolejną ważną kwestią jest to, iż wynajmujący nie ma obowiązku być właścicielem lokalu, który zamierza oddać pod najem osobie trzeciej. Może być on dzierżawcą, jak również najemcą tego samego lokalu. Należy również pamiętać, iż odpowiednio sporządzona umowa najmu powinna zawierać takie elementy, jak:

– dane wynajmującego i najemcy

– określenie przedmiotu najmu

– oświadczenie wynajmującego o prawie do rozporządzania lokalem

– zastrzeżenie, iż lokal może być użytkowany wyłącznie w celach mieszkaniowych

Jeżeli lokal, który wynajmowany przez właściciela jest przynależy do garażu, to należy pamiętać również, iż czynność związana z pobieraniem opłat za korzystanie z garażu nie korzysta z przedmiotowego zwolnienia VAT. Z kolei, jeżeli chodzi o najem lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem piwniczym nie podlega opodatkowaniu VAT. 

Kaucja za wynajem mieszkania

Wiele osób, które zamierza wynająć mieszkanie zastanawia się, jaka będzie kwota kaucji i czy, aby na pewno jest ona konieczna. Otóż kaucja jest oczekiwana podczas większości zawieranych umów  o najem lokalu. Jest ona zazwyczaj w wysokości jedno miesięcznego czynszu i służy, jako zabezpieczenie. Oczywiście kwota ta jest zwracana najemcy, gdy umowa o najem dobiega końca. Aczkolwiek, jeżeli nieruchomość wynajmowana jest po remoncie i zawiera drogie wyposażenie, to właściciel może oczekiwać znacznie wyższej kaucji. Natomiast to rozwiązanie nie sprawdza się we wszystkich przypadkach, gdyż najemcy często nie dysponują, aż tak wygórnowaną kwotą, którą mogliby przeznaczyć na kaucję. Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń wynajmującego mieszkanie, z tytułu niezapłaconego czynszu, bądź innych poniesionych szkód, np. zniszczenia sprzętu znajdującego się w domu. Kwestia kaucji należy do kwestii spornych, aczkolwiek praktycznie we wszystkich przypadkach jest ona w dalszym ciągu oczekiwana przez właścicieli lokali.

Artykuł powstał we współpracy z firmą szklane-tarasy.pl/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *