Zatrważające dane o zaginionych we Włoszech: 72% to dzieci i młodzież

We Włoszech ginie około tysiąca osób rocznie, niestety liczba ta z roku na rok wzrasta. Jak podaje Nadzwyczajny Komisarz Rządu ds osób zaginionych (Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse), Giuliana Perrotta, od 1974 roku do marca 2019 nie odnaleziono jeszcze 58 312 osób zaginionych… Ponad 14 tysięcy z nich to osoby pełnoletnie, z których ponad 8 i pół tysiąca stanowią cudzoziemcy.

Jednak ogromna większość, bo aż 72% zaginionych to dzieci i młodzież: 41 655 osób małoletnich. Przy czym, jak widać na poniższej ilustracji, tylko w latach 2014-2018 prawie 30 tysięcy zaginionych małoletnich to dzieci i młodzież urodzeni za granicą…

Najwięcej zgłoszeń o zaginięciu zarejestrowano na Sycylii: 16 635, następnie w regionie Lazio: 8 023, i w Lombardii: 6 103 osoby. Przy czym to właśnie w Lombardii zaginęło najwięcej dzieci i młodzieży.

Warto jeszcze przypomnieć, że w całej Europie ginie rocznie ponad 10 tysięcy nieletnich cudzoziemców. Większość z nich jest w wieku od 15 do 17 lat.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *