II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju

 W dniach 11-14 września 2019 roku w Pułtusku (k. Warszawy) odbędzie się II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju


Jest to wydarzenie w ramach którego chcemy zjednoczyć wybitnych  naukowców polskiego pochodzenia z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycyny i sztuki  pracujących poza Polską oraz zintegrować z polskim środowiskiem naukowym.    

Oprócz sesji naukowych, podczas których będzie można zaprezentować główne idee i wyniki swoich badań, odbędą się panele dyskusyjne, gdzie naukowcy będą mogli podzielić się swoim doświadczeniem.   

Wśród prelegentów wykładów sekcyjnych swoje referaty zapowiedzieli m.in. Romuald Brazis (Litwa), Mariusz Frączek (Polska),  Jacek Gwizdka (USA),  Krzysztof Klimczak (Francja),  Radosław Kycia (Czechy), Lech Polkowski (Polska),  Jan Wiktor Sienkiewicz (Polska), Wojciech Sobczyński (Wielka Brytania),  Unislawa Wiliams (USA),  Bogumiła Żongołłowicz (Australia).


Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej Forum  

http://wspolnotapolska.org.pl/forumnauki/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *