Polski ranking innowacyjności województw

Tradycyjnie od lat na pierwszych miejscach, jeśli chodzi o innowacyjność we wszelkiego typu rankingach przodują województwa mazowieckie, małopolskie dolnośląskie i pomorskie. Jest to zasługą m.in. skupienia w tych regionach dużych firm jak i ośrodków naukowych.

Największy postęp w ciągu ostatnich 5 lat zrobiła Lubelszczyzna, wskakując na 6 pozycję. Jest to relatywnie wysoka pozycja, biorąc pod uwagę skromniejszy potencjał gospodarczy Również  województwo łódzkie, odbudowuje swoją pozycję centrum przemysłowego awansowało na 7. pozycję, wyprzedzając Wielkopolskę. Łodzi pomaga centralna lokalizacja, poprawiająca się z roku na rok infrastruktura i oczywiście silny ośrodek akademicki.

Ranking zamykają tradycyjnie województwa warmińsko-mazurskie, lubuskie i świętokrzyskie. Regiony te należą do najmniej uprzemysłowionych, a to tego nie stworzyły silnych ośrodków akademickich. Dlatego też liderzy innowacyjności coraz bardziej się od nich oddalają. Jednak to właśnie tu możemy dostrzec tzw. relatywnie efektywnych innowatorów. Mając do dyspozycji mniejsze  zasoby, są w stanie uzyskać relatywnie wyższe efekty, np w wydajności pracy, czy uzyskując więcej patentów.

Czwarta edycja rankingu „Indeks Millennium Potencjał Innowacyjności Regionów” wskazuje, że rozbudowana baza naukowa oraz badawczo-rozwojowa wspiera rozwój innowacyjności. Do tego dochodzi, jak w przypadku województwa dolnośląskiego wydajność pracy. Województwo pomorskie stworzyło silny ośrodek badawczo-rozwojowy, z wykształconą na kierunkach techniczno-przyrodniczych kadrą, co pozwala całemu regionowi korzystać z potencjału innowacyjnego.

Tegoroczne badanie „Indeks Millennium” pokazało jak duże znaczenie dla wzrostu potencjału gospodarczego i innowacyjnego regionów ma dobra współpraca pomiędzy firmami, instytucjami i ośrodkami naukowymi, a także wzajemne zaufanie. Jako przykład mogą posłużyć Lubelszczyzna i Podkarpacie, gdzie potencjał innowacyjny jest wyższy niż  siła  ich gospodarki.

Właśnie dzięki współpracy wszystkich zainteresowanych stron, tak przedsiębiorstw, jak i samorządów czy uczelni wyższych, możliwe jest wypracowanie sposobów na jak najlepsze wykorzystanie lokalnych zasobów oraz stworzyć swoisty ekosystem innowacyjności, dający efekty synergii w postaci poprawy efektywności i usprawnień.

Im bardziej innowacyjne będą regiony, tym większa będzie atrakcyjność inwestycyjna Polski. Naszą siłą przyciągającą inwestorów nie jest już tania siła robocza, ale wykształceni pracownicy i stabilność gospodarcza. Chcąc stworzyć sprawny ekosystem innowacji musi być klimat sprzyjający wdrażaniu efektów prac badawczo-naukowych. Dla regionów dysponujących  mniejszymi zasobami kadrowymi i finansowymi,jest to szczególnie ważne bo pozwoli osiągnąć  wymierne korzyści gospodarcze.

Korespondencja: Ewa Trzcińska, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *