Rzym: szkolenie dla nauczycieli polonijnych z Włoch

W dniach 26-27-28 października 2019 r. w siedzibie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie przy via Costantino Maes 23  odbędzie się szkolenie dla nauczycieli polonijnych z Włoch.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Polski mniej obcy”.
Wykładowcami będą pracownicy-konsultanci Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) w Warszawie.
Wstępem do szkolenia będzie webinar –  Moduł I szkolenia organizowany dla koordynatorów Szkół Polonijnych we Włoszech przy współpracy z Radą Oświaty Polonijnej we Włoszech.
Podczas szkolenia będzie możliwość wzięcia udziału w obserwacjach lekcji prowadzonych przez nauczycieli Szkoły i Stowarzyszenia, odbędą się wykłady, warsztaty i praca nad przygotowaniem Kart Pracy pod okiem nauczycieli SP w Rzymie i konsulatantów ORPPEG. Szkoleniowcy  podzielą się sprawdzonymi przykładami Programów Pracy Szkoły, będą inspirować do układania własnych programów, przedstawią ciekawe metody i formy pracy z uczniami.

Formularz zapisu na szkolenie znajduje się pod linkiem:

 https://docs.google.com/forms/d/1iz3lv1WAftGcqBzjTWirX6YKvLjRwCvTCOQ7coxrCsI/prefill

Adresaci:
Poszczególne moduły konferencji adresowane są do :
-Koordynatorów/dyrektorów szkół polonijnych z Włoch Konferencja jest przeznaczona dla nauczycieli uczących języka polskiego w szkołach polonijnych pracujących z dziećmi dwujęzycznymi na terenie
Włoch- webinar dla koordynatorów szkół polonijnych z Włoch- prowadzenie dr Joanna Wójtowicz–PCN ORPEG- Jak budować plan pracy w szkole polonijnej?
-Nauczycieli Szkoły Polskiej w Rzymie
-Nauczycieli szkół polonijnych we Włoszech, prowadzących zajęcia z grupami przedszkolnymi, grupami
wczesnoszkolnymi, uczącymi języka polskiego, historii, geografii, kultury.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli polonijnych do prowadzenia efektywnych zajęć w szkołach polskich i polonijnych oraz opracowania programu pracy dla szkoły polonijnej

Metody i formy pracy:
Szkoła Polska w Rzymie zapewni środki niezbędne do pracy: tablice multimedialne, internet, komputery, drukarki, ksero itp.
W miarę możliwości uczestnicy proszeni są o przywiezienie własnych notebooków.

Metody : webinar, wizyta studyjna – obserwacja lekcji prowadzonych przez nauczycieli Szkoły Polskiej w Rzymie, wykłady, ćwiczenia i warsztaty prowadzone przez konsultantów PCN ORPEG z udziałem nauczycieli Szkoły Polskiej w Rzymie
Koordynatorzy/ Dyrektorzy szkół polonijnych wezmą udział w webinarze dotyczącym tworzenia planu pracy szkoły.

Zainteresowani nauczyciele będą mogli wziąć udział w obserwacjach lekcji prowadzonych przez nauczycieli Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie ( edukacja wczesnoszkolna, język polski, wiedza o Polsce) oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej ( grupa przedszkolna).
Nauczyciele polonijni pod okiem trenerów- konsultantów PCN ORPEG i z pomocą nauczycieli Szkoły Polskiej w Rzymie opracują w trakcie szkolenia przynajmniej 2 Karty Pracy w zakresie swojego przedmiotu.
Jednym z zadań dla nauczycieli po zakończeniu szkolenia będzie przygotowanie kolejnych Karty Pracy i podzielenie się z pozostałymi uczestnikami kursu. Zadaniem uczestników szkolenia będzie następnie podzielenie się wiedzą i wypracowanymi przez uczestników szkolenia materiałami z nauczycielami w swoich szkołach.

Jednym z celów szkolenia jest stworzenie sieci nauczycieli polonijnych we Włoszech, współpracujących ze sobą, wspierających się w pracy.

Czas trwania szkolenia – 3 dni
2 godziny – webinar dla koordynatorów/ dyrektorów
2 godziny – obserwacje lekcji

13 godzin – szkolenie stacjonarne
Minimum 5 godzin praca własna uczestników –
minimum 5 godzin szkolenie własnych rad pedagogicznych
Efekty:
Podniesienie jakości pracy szkół polonijnych.
Wypracowanie wspólnego programu nauczania.
Wymiana doświadczeń, integracja oświatowego środowiska polonijnego.




Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *