Rzym: szkolenie dla nauczycieli polonijnych z Włoch

W dniach 26-27-28 października 2019 r. w siedzibie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie przy via Costantino Maes 23  odbędzie się szkolenie dla nauczycieli polonijnych z Włoch.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Polski mniej obcy”.
Wykładowcami będą pracownicy-konsultanci Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) w Warszawie.
Wstępem do szkolenia będzie webinar –  Moduł I szkolenia organizowany dla koordynatorów Szkół Polonijnych we Włoszech przy współpracy z Radą Oświaty Polonijnej we Włoszech.
Podczas szkolenia będzie możliwość wzięcia udziału w obserwacjach lekcji prowadzonych przez nauczycieli Szkoły i Stowarzyszenia, odbędą się wykłady, warsztaty i praca nad przygotowaniem Kart Pracy pod okiem nauczycieli SP w Rzymie i konsulatantów ORPPEG. Szkoleniowcy  podzielą się sprawdzonymi przykładami Programów Pracy Szkoły, będą inspirować do układania własnych programów, przedstawią ciekawe metody i formy pracy z uczniami.

Formularz zapisu na szkolenie znajduje się pod linkiem:

 https://docs.google.com/forms/d/1iz3lv1WAftGcqBzjTWirX6YKvLjRwCvTCOQ7coxrCsI/prefill

Adresaci:
Poszczególne moduły konferencji adresowane są do :
-Koordynatorów/dyrektorów szkół polonijnych z Włoch Konferencja jest przeznaczona dla nauczycieli uczących języka polskiego w szkołach polonijnych pracujących z dziećmi dwujęzycznymi na terenie
Włoch- webinar dla koordynatorów szkół polonijnych z Włoch- prowadzenie dr Joanna Wójtowicz–PCN ORPEG- Jak budować plan pracy w szkole polonijnej?
-Nauczycieli Szkoły Polskiej w Rzymie
-Nauczycieli szkół polonijnych we Włoszech, prowadzących zajęcia z grupami przedszkolnymi, grupami
wczesnoszkolnymi, uczącymi języka polskiego, historii, geografii, kultury.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli polonijnych do prowadzenia efektywnych zajęć w szkołach polskich i polonijnych oraz opracowania programu pracy dla szkoły polonijnej

Metody i formy pracy:
Szkoła Polska w Rzymie zapewni środki niezbędne do pracy: tablice multimedialne, internet, komputery, drukarki, ksero itp.
W miarę możliwości uczestnicy proszeni są o przywiezienie własnych notebooków.

Metody : webinar, wizyta studyjna – obserwacja lekcji prowadzonych przez nauczycieli Szkoły Polskiej w Rzymie, wykłady, ćwiczenia i warsztaty prowadzone przez konsultantów PCN ORPEG z udziałem nauczycieli Szkoły Polskiej w Rzymie
Koordynatorzy/ Dyrektorzy szkół polonijnych wezmą udział w webinarze dotyczącym tworzenia planu pracy szkoły.

Zainteresowani nauczyciele będą mogli wziąć udział w obserwacjach lekcji prowadzonych przez nauczycieli Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie ( edukacja wczesnoszkolna, język polski, wiedza o Polsce) oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej ( grupa przedszkolna).
Nauczyciele polonijni pod okiem trenerów- konsultantów PCN ORPEG i z pomocą nauczycieli Szkoły Polskiej w Rzymie opracują w trakcie szkolenia przynajmniej 2 Karty Pracy w zakresie swojego przedmiotu.
Jednym z zadań dla nauczycieli po zakończeniu szkolenia będzie przygotowanie kolejnych Karty Pracy i podzielenie się z pozostałymi uczestnikami kursu. Zadaniem uczestników szkolenia będzie następnie podzielenie się wiedzą i wypracowanymi przez uczestników szkolenia materiałami z nauczycielami w swoich szkołach.

Jednym z celów szkolenia jest stworzenie sieci nauczycieli polonijnych we Włoszech, współpracujących ze sobą, wspierających się w pracy.

Czas trwania szkolenia – 3 dni
2 godziny – webinar dla koordynatorów/ dyrektorów
2 godziny – obserwacje lekcji

13 godzin – szkolenie stacjonarne
Minimum 5 godzin praca własna uczestników –
minimum 5 godzin szkolenie własnych rad pedagogicznych
Efekty:
Podniesienie jakości pracy szkół polonijnych.
Wypracowanie wspólnego programu nauczania.
Wymiana doświadczeń, integracja oświatowego środowiska polonijnego.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *