Jeszcze raz informujemy, jak i gdzie głosować w wyborach parlamentarnych 13 października we Włoszech

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami, jeszcze raz informujemy w jaki sposób można zagłosować w najbliższych wyborach parlamentarnych poza Polską.
Mieszkający na stałe za granicą lub będący czasowo poza Polską, a chcący wziąć udział w wyborach parlamentarnych obywalele polscy muszą zgłosić taki zamiar właściwemu konsulowi i stawić się na głosowanie osobiście.

Zgodnie z informacjami Państwowej Komisji Wyborczej, można to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu trzeba podać:

nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu
lub dowodu osobistego oraz miejsce i datę jego wydania. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów. Za granicą można głosować również na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie zostały utworzone 3 obwody
głosowania:
Obwód głosowania nr 128, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Birkirkara – Republika Malty;
Obwód głosowania nr 317, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rzym;
Obwód głosowania nr 318, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Palermo.
a na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie został utworzony jeden obwód głosowania:
 
Obwód głosowania nr 319, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Mediolan.
 
Wszelkie informacje, instrukcje postępowania krok po kroku dla chcących głosować na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie:
https://rzym.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/glosowanie_za_granica_w_wyborach_do_sejmu_rp_i_do_senatu_rp_w_2019_r
a dla chętnych do oddania głosu na tereniw okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w
Mediolanie
https://mediolan.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/glosowanie_za_granica_w_wyborach__do_sejmu_rp_i_do_senatu_rp_w_2019_r_

Korespondencja: Ewa Trzcińska, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

71 + = 73