Płaca minimalna we Włoszech?

We Włoszech na dzień dzisiejszy nie istnieje określenie płacy minimalnej. To jeden z niewielu krajów Unii Europejskiej, gdzie jeszcze nie obowiązuje najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia za pracę, aczkolwiek debaty na ten temat trwają już od dawna, aby uniknąć sytuacji, kiedy to pracownik jest zmuszony zaakceptować niższe warunki płacy.

Ten bardzo dyskusyjny temat podjął też obecny rząd pod przewodnictwem G. Contego, który ma przeanalizować dwie propozycje: jedną wysuniętą przez Ruch 5 Gwiazd, a drugą opracowaną przez Partię Demokratyczną.

Włoskie media podają, że Ruch 5 Gwiazd proponuje minimalnie 9 euro za godzinę brutto. Natomiast PD jest za opracowaniem konkretnych tabeli płacowych podzielonych na kategorie zawodowe, wraz z minimalną stawką dla tych, których nie obejmują tzw. umowy zbiorowe danej kategorii.

W innych krajach Unii Europejskiej zastosowano różne rozwiązania: we Francji i Niemczech minimalna płaca jest ustalona zarówno na poziomie krajowym jak i przez kontrakty zbiorowe danej kategorii zawodowej. W Polsce minimalna płaca jest zagwarantowana na poziomie krajowym.

Według statystyk z 2019 r. opracowanych przez Institute of Economic and Social Research (WSI), minimalne płace są najwyższe w Luksemburgu (11,97 euro za godzinę), we Francji (10,03 euro), Holandii (9,91 euro) i Irlandii (9,8 euro za godzinę). Polska znalazła się na 16. miejscu w rankingu europejskim z obecną stawką 3,05 euro za godzinę. Natomiast najniższa minimalna płaca obowiązuje w Bułgarii: 1,72 euro za godzinę.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *