Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych ma swoją włoską przedstawicielkę

Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych to nowo powstała organizacja, wynik wieloletnich wniosków dziennikarzy i redaktorów polonijnych, aktywnie działających na całym świecie w języku polskim jak i tym obcym – ich obecnego kraju zamieszkania.

Podczas II Światowego Forum Mediów Polonijnych jakie odbyło się w Krakowie w dniach 26-29 września 2019 zostało ogłoszone oficjalnie: powstanie Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych. Podejmie ono działania dla dobra mediów polonijnych na świecie wyrażając przekonanie o potrzebie ich współpracy w celu krzewienia tożsamości narodowej i dbania o pozytywny wizerunek Polski oraz Polaków za granicą

Na zjazdach organizowanych od 2012 roku – przy współpracy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, jak i Stowarzyszenia Wspólnota Polska – spotykali się dziennikarze polonijni pracujący dla polonijnej prasy drukowanej, telewizji, radio, portali i blogów. Od 2017 roku wnioskowali o stworzenie dla nich stowarzyszenia o określonych celach i specyficznej działalności. Czuli potrzebę zrzeszenia się dla integracji i współpracy pomiędzy redakcjami i dziennikarzami polonijnymi na całym świecie. Pragnęli przede wszystkim stowarzyszenia niezależnego, trzymającego się etyki zawodowej. Jest to środowisko, które jest kategorią zawodową i potrzebuje stałej wymiany doświadczeń, wspólnych szkoleń.

Z wielkim entuzjazmem i brawami przyjęto zatem wiadomość o zawiązaniu stowarzyszenia ŚSMP i o podjęciu pierwszych prac dnia 25 września w Krakowie. Przewodniczący, zarząd i członkowie to osoby aktywnie działające w Australii, Irlandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoszech i USA. Członkami ŚSMP mogą być dziennikarze, redaktorzy, fotoreporterzy i freelancerzy działający na rzecz mediów polonijnych. Stworzone zostało logo, którego autorem jest Włoch – Mauro Radici.

Autorem logo jest Mauro Radici

Cele jakie stawia sobie ŚSMP to:

  • działanie na rzecz rozwoju i podniesienie kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz promowanie wysokich standardów dziennikarstwa i edukacji dziennikarskiej,
  • dbałość o rzetelną informację,
  • promowanie społecznej roli dziennikarzy mediów polonijnych w podnoszeniu i umacnianiu pozycji społecznej Polaka za granicą
  • działanie na rzecz ochrony wolności słowa i etyki zawodu.

Dziennikarze z całego świata piszący po polsku, dla Polski i o Polakach w kraju i za granicą od lat wnioskowali o szkolenia, wspólne konferencje, inicjatywy, fora mediów polonijnych, stały i bezpośredni dostęp do informacji, a przede wszystkim o legitymacje prasowe dla akredytacji prasowej, aby móc realizować właśnie te dziennikarskie cele w jak najlepszy sposób.

Przed członkami Komitetu Założycielskiego, którzy pełnią tymczasową funkcję zarządu stowarzyszenia stoi mnóstwo wyzwań i intensywnej pracy. Entuzjazm i potrzeba zrzeszenia na pewno przyczyni się do realizacji wyznaczonych celów. Dobrą wiadomością dla dziennikarstwa polonijnego we Włoszech jest fakt, iż w Komitecie znalazła się przedstawicielka naszej Redakcji.

Polonijne dziennikarki z Włoch, od lewej: Aleksandra Seghi, Anna Traczewska, Agnieszka B. Gorzkowska

Korespondencja Anna Traczewska, autorka bloga PLorIT.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

15 − = 7