Ania Navas: Łączy nas Polska. II Światowe Forum Mediów Polonijnych

Przybyłych powitali w imieniu organizatorów: Teresa Sygnarek – prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Dariusz Piotr Bonisławski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, i Tadeusz Adam Piłat – prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Uroczystość prowadziła Zenka Bańkowska – dyrektor programowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska.
W pierwszym dniu forum Teresa Sygnarek ogłosiła projekt stworzenia ŚwiatowegoStowarzyszenia Mediów Polonijnych. Wszyscy dziennikarze polscy mieszkający za granicą, którzy przybyli do Krakowa na II Światowe Forum Mediów Polonijnych, mają Polskę w sercu.

Foto Anna Traczewska

To pasjonaci. Pracują na wszystkich kontynentach, w różnych krajach, czasem bez wynagrodzenia, „pro publico bono”. Dlaczego? Ponieważ kochają Polskę, zależy im, żeby Polska i Polacy byli postrzegani w świecie z szacunkiem, na jaki zasługują, żebyprawdziwe fakty historyczne zwyciężyły na promowaną w obcych językach wykrzywioną, nieprawdziwąwersją historyczną, dopasowaną do aktualnych interesów innych państw, żeby Polacy mogli być dumni ze swojego pochodzenia.

Doroczne Światowe Forum Mediów Polonijnych odbywa się w Polsce po raz drugi. Jest naturalną kontynuacją i rozszerzeniem Forum Europejskiego. Włączenie w to wydarzenie mediów polonijnych spoza Europy jest cenną inicjatywą. Polacy mieszkają bowiem w mniejszych lub większych skupiskach wszędzie na świecie. Media polonijne w formie tradycyjnej i coraz częściej w wydaniu elektronicznym są potrzebne wszędzie tam, gdzie są Polacy. Mają one ważne role do spełnienia – informacyjną oraz integracyjną.

Prof. Marek Rudnicki – kandydat Polonii do Senatu RP – podkreślił:

„Rola dziennikarzy polonijnych w budowaniu pozytywnego wizerunku Polski poza jej granicami jest ogromna. Jeśli nie będziemy dbali jako państwo o budowanie tegowizerunku, to w sumie ojczyzna wiele na tym straci. Każdy Polak mieszkający za granicą na tym straci, ponieważ będzie on tam widziany takimi oczyma, jakimi przedstawiają go niechętne Polsce środowiska i obcemedia. Myślę, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Dlatego tak ważne jest wspiera nie dziennikarzy polonijnych”.

Waldemar Biniecki, polski publicysta mieszkający na stałe w USA, zaznaczył, że „niemamy ostatnio zbyt przyjaznej koniunktury w prasie za-
granicznej i musimy w tym kierunku cośrobić.Jest to zadanie państwa polskiego, jest to nasze zadanie jako Polonii. Nie ma innej drogi dla promocji polskiej racji stanu, jak budowanie mostów ale ponad podzia-
łami politycznymi”.

Dwujęzyczność mediów polonijnych wydaje się kluczowa w budowaniu dobrego wizerunku Polski w świecie, informowaniu innych narodów o prawdziwej, a nie zmanipulowanej historii naszego kraju, w uświadamianiu międzynarodowym społeczeństwom, jaka jest współczesna Polska i w jakim kierunku się rozwija.

Podczas forum dziennikarze mieli okazję uczestniczyć w ciekawych wykładach dotyczących między innymi takich tematów, jak: prawa au-
torskie w kontekście sztucznej inteligencji, obowiązującego w Polsce prawa do ochrony danych osobowych RODO i jego wpływu na zawód dziennikarza, etyki dziennikarskiej czy wolności słowa w mediach. Odbyło się też kilka warsztatów szkoleniowych w grupach tematycznych: gazety drukowane, portale i blogi oraz radio i telewizja.

Wykładowcą w grupie mediów internetowych był Piotr Marek, prezes CMS 4 Media i tipmedia (ogólno-polska sieć reklamowa). Jedną z uczestniczek forum była również polska dziennikarka radiowa, mieszkająca od lat w Chicago Jolanta Kaczmarska-Waltos, która uznała, że forum „rozwija się w dobrym kierunku i ma duży potencjał”.

„Pomimo, że każdy kraj naszego zamieszkania (mówię tu o dziennikarzach przybyłych na forum)ma zupełnie inną specyfikę, to jednak pewne rzeczy są wspólne. Nasza rola jest wyjątkowa, bo dostarczamy wiadomości z pierwszej ręki. Teraz, przebywając w Polsce, widzę, jak bardzo to jest potrzebne i że jesteśmy z uwagą czytani, słuchani i oglądani” – podkreśliła.

Na zakończenie forum dziennikarze w nim uczestniczący przyjęli szereg wniosków i ustaleń dotyczących kierunków działań na przyszłość.
Wszystkim zależy na wypracowaniu pozytywnych i trwałych relacji między mediami polonijnymi a polskimi, bo przecież „łączy nas Polska”.

Tekst Ania Navas, gazeta Nowy Dziennik
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

10 + = 13