Tag: Ania Navas, dziennikarze, Forum, Kraków, Nowy Dziennik, Polacy, Polacy we Wloszech, Polska

Ania Navas: Łączy nas Polska. II Światowe Forum Mediów Polonijnych

Przybyłych powitali w imieniu organizatorów: Teresa Sygnarek – prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Dariusz Piotr Bonisławski – prezes...