Rzym: Kształcenie nauczyciela polonijnego to nie koszt to inwestycja

Nauczyciele polonijni są rozproszeni prawie po całym terytorium państwa włoskiego. Można powiedzieć, że są oni liderami regionów i prowincji w Italii.

W dniach 26-28 października 2019 w Rzymie odbyła się II Konferencja : POLSKI MNIEJ OBCY oraz VI Seminarium – Dziecko Dwujęzyczne – problem czy skarb? Spotkanie w Szkole Polskiej włoskiej stolicy, poprzedzone zostało webinarium dla koordynatorów szkół polonijnych z Włoch poprowadzonym przez dr Joannę Wójtowicz – ORPEG PCN – Jak budować plan pracy w szkole polonijnej?

Organizatorami było Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie;

Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga- Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie oraz Konsulat RP w Rzymie. Partnerem merytorycznym było Polonijne Centrum Nauczycielskie -Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. 

Konferencja została zorganizowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyznanych za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, ze środków Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie oraz przy wsparciu Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijnego Centrum Nauczycielskiego

Wykładowcami były panie: Małgorzata Kamińska, wicedyrektor ORPEG ds. Polonijnego Centrum Nauczycielskiego i Mariola Przekopiak – nauczyciel konsultant ORPEG PCN.

Przyjechałyśmy do Rzymu, żeby podzielić się doświadczeniem – mówi Małgorzata Kamińska – żeby wesprzeć nauczycieli w koncepcji budowania programów i planów pracy w szkole polonijnej oraz pokazać jak można pracować z dzieckiem dwujęzycznym. Okazało się, że we Włoszech  jest bardzo prężnie działająca grupa nauczycielek. Pomimo różnych miejsc i form pracy potrzeby są takie same jak na całym świecie. We Włoszech jest ogromny potencjał i zaangażowanie nauczycieli polonijnych, tak więc jedyne co widzę to systematyczna praca, a otworzy się droga do pełnego sukcesu. Przywiozłyśmy tu dla pań kilka koncepcji, materiały z którymi jeszcze będziemy pracować, chcemy zostawić gotowe pomysły na realizację. Zabierzemy zaś ze sobą doświadczenie i wszelkie usłyszane potrzeby. Mam nadzieję, że to nam pomoże do tworzenia kolejnych form pomocy, aby przywieźć je następnym razem.

Bardzo się cieszę i to widać, że nauczycielki są zaangażowane w to co robią – powiedziała pani Mariola Przekopiak – nawet jeżeli znajdziemy w ich pracy delikatne braki, to można je uzupełnić, ale te panie kochają to co robią i to już jest sukces, na którym można budować piękne polskie szkoły. Szkolenia na pewno dużo pomogą, podadzą ciekawe pomysły, które można będzie wprowadzać w swojej szkole. Każdy taki pomysł to wzbogacenie warsztatu pracy. Z takich konferencji prowadzonych na całym świecie wracamy i my wykładowcy z bagażem doświadczenia. Obserwowaliśmy tu w Rzymie jak prowadzone są zajęcia przez Szkołę Polską im. Gustawa Herlinga- Grudzińskiego przy Ambasadzie RP, jakie są jej metody. Wykorzystamy je na pewno do przygotowania kolejnych szkoleń.


Nauczyciel polonijny to skarb, nie tylko dla mnie – zapewnia Danuta Stryjak dyrektorka

Szkoły Polskiej w Rzymie i główna organizatorka konferencji – ale jestem przekonana również i dla państwa polskiego, dla ucznia i rodzica. Nauczyciel polonijny to lider środowiska, człowiek który skupia wokół siebie dzieci, a jak dzieci to i rodziny, czyli całą mini

Polskę w tym regionie w którym mieszka. Są to osoby, które moim zdaniem trzeba nieustannie wspierać. Panie, które tu do przyjechały do nas na szkolenie to właśnie takie liderki, animatorki życia polonijnego. Przyjechały tu głównie po wsparcie, a w drugiej kolejności po doskonalenie.

Te panie, które przyjeżdżają tu od siedmiu lat, z całych Włoch, na szkolenie pod tym przewrotnym tytułem: Dziecko Dwujęzyczne – problem czy skarb? – to rzeczywiście panie, które mają doświadczenie  i to całkiem spore w prowadzeniu polonijnych szkół , inne zaś zaczynają raczkują pracę w szkółkach polonijnych. Przyjeżdżają one tu do Rzymu po pomysły, aby się nawzajem wspierać, po to żeby się wymieniać doświadczeniem, aby w twórczej intensywnej atmosferze doładować energię na kolejne miesiące pracy. To dlatego w tym roku oprócz zajęć z wykładowcami, wprowadziliśmy możliwość obserwowania lekcji prowadzonych przez nauczycieli Szkoły Polskiej w Rzymie – moim zdaniem najlepszych specjalistów we Włoszech od uczenia dzieci dwujęzycznych. Dzięki takim kursom spotkaniom szkoły polonijne się zmieniają, pączkują. My, nauczyciele z rzymskiej szkoły cieszymy się kiedy widzimy pomysły które są powielane, przerabiane. Bardzo dużo uczymy się też od naszych koleżanek ze szkół polonijnych.

Po wielu latach organizowania takich konferencji mój wniosek jest taki, że to ciągle za mało. Należy organizować szkolenia lokalne, niekoniecznie tylko w Rzymie, brać udział w szkoleniach odbywających się w Polsce – np. tych organizowanych przez ODN Stowarzyszenia Wspólnota Polska, kursach internetowych organizowanych przez PCN ORPEG. Widzę ciągłą potrzebę integracji środowiska nauczycielskiego tu we Włoszech, to niezwykle ważne żeby nauczyciele od siebie wzajemnie się uczyli, ale i żeby się wspierali. Konsekwencją tego wysiłku będzie więcej szkół , lepiej prowadzony w nich proces kształcenia, i o wiele więcej dzieci  uczęszczających do polskich szkół, objętych jakąś jakąkolwiek forma nauki w języku polskim, a co za tym idzie … ich sukces.

Musimy pamiętać, że podejmując się uczenia dzieci – podejmujemy zobowiązanie wobec rodziców. Musimy mieć wiedzę i umiejętności, aby proces kształcenia dzieci w języku polskim przynosił efekty. Najlepszą oceną tych działań jest to czy uczniowie nabywają umiejętności, czy zaczynają mówić po polsku, czy identyfikują się z polską kulturą. To rodzice powinni zatem dopingować nauczycieli do doskonalenia się.

Kształcenie nauczyciela polonijnego to nie koszt to inwestycja, która się musi zwrócić.


W sobotni wieczór kadra szkół polonijnych została zaproszona do ambasady polskiej, gdzie mogła przedstawić działalność poszczególnych placówek edukacyjnych pani ambasador Annie Marii Anders i pani konsul Agacie Ibek-Wojtasik. Różnorodność szkół, świetlic i ich indywidualnych inicjatyw oraz pomysłów zaskoczył nie tylko pracowników dyplomatycznych, ale i przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Pani Joanna Wesołowska, prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech zaprosiła wszystkich obecnych nauczycieli na kolejną konferencję, która odbędzie się już w listopadzie.

Korespondencja: Anna Traczewska, autorka PlorIT
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

9 + 1 =