Jan Paweł II: „Tylko tworząc kulturę można ją zachować”

Słowo „kultura” obejmuje to wszystko, co w zachowaniu się i wyposażeniu społeczeństwa stanowi rezultat zbiorowej działalności. Mówi się też o kulturze jako o tym, co w ludzkim zachowaniu jest wyuczone, a nie biologicznie odziedziczone, odnosząc się do moralnego i umysłowego doskonalenia się człowieka. Termin ten zaczął być stosowany w XIX w. i oznaczano nim całokształt tak duchowego, jak i materialnego dorobku społeczeństwa. Każda trwała zbiorowość ma swoją własną kulturę i chodzi o to, aby uchwycić jej cechy. Kultura to przekazywane z pokolenia na pokolenie wierzenia i praktyki członków danego społeczeństwa, przyjęte przez niego wzory postępowania, historia, język, piśmiennictwo, teatr, muzyka, nauka i technika.

Polacy żyjący poza granicami swojej ojczyzny również są społecznościami, które przekazują swoją kulturę kolejnym pokoleniom. Są daleko od macierzy, ale ich wewnętrzna przynależność mobilizuje do tworzenia i przekazywania kultury polskiej w obecnym miejscu zamieszkania.

Przedstawiciele włoskiego Stowarzyszenie Kombatantów i Weteranów Wojennych z Maceraty  z polskim weteranem wojennym

Przyglądając się od 2000 roku Polakom mieszkającym na terenie Włoch, można zaobserwować cechy „rodaka-emigranta” i sposób propagowania kultury inny niż ten  z ubiegłego stulecia.

Wiecej informacji PLorIT.

Tekst i zdjęcie Anna Traczewska, autorka bloga PLorIT.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *