Jest takie miejsce w Rzymie, które wszyscy Polacy we Włoszech powinni poznać i zachować w pamięci – Fundacja im. J. S. Umiastowskiej

Jest takie miejsce w Rzymie, które wszyscy Polacy we Włoszech powinni poznać i zachować w pamięci… siedziba Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej (Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska).

Janina Zofia Umiastowska z rodziny Sadowskich (1860-1941) przyjeżdżała często do Włoch, a po wybuchu II wojny światowej zamieszkała na stałe w Rzymie, bynajmniej jednak nie porzuciła swojej polskości na emigracji, w testamencie przeznaczyła cały swój majątek na utworzenie fundacji swego imienia we Włoszech. Umiastowską pochowano na cmentarzu Campo Verano w kaplicy Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue di N.S.G.C.

Wieloletnim prezesem Fundacji był jeden z najwybitniejszych przedstawicieli rzymskiej Polonii Emeryk Hutten-Czapski (ur.1897- zm. 1979, prezes od 1968 do 1979). Czytaj więcej: https://www.polacywewloszech.com/2015/12/24/fundacja-rzymska-im-j-z-umiastowskiej/

Od 1979 roku prezesem Fundacji Rzymskiej jest Stanisław A. Morawski, współzałożyciel powstałego w 1962 roku Centro Esperienze Internazionali, ośrodka pomocy dla Polaków.

„Fundacja, powołana do życia w 1944 roku, dzięki zapisowi Janiny Zofii z Sadowskich Umiastowskiej, zmarłej w Rzymie w 1941 r., ma na celu wspieranie nauki i kultury polskiej. Dzięki przyznawanym, począwszy od lat 60-tych, stypendiom na pobyt we Włoszech, liczni młodzi naukowcy i działacze kulturalni i społeczni z kraju mogli zetknąć się z kulturą europejską i pogłębić własne przygotowanie zawodowe.

Fundacja zawarła również umowy o współpracy: z Instytutem Sztuki PAN w sprawie inwentaryzacji nagrobków polskich w Rzymie, i z Biblioteką Narodową w sprawie rejestracji i katalogowania starych druków dotyczących Polski, a znajdujących się w bibliotekach rzymskich.

Począwszy zaś od 1989 roku Fundacja przeznacz posiadane środki na prace dokumentacyjno-badawcze na temat: Polacy we Włoszech w XX wieku:

  • gromadzenie danych bibliograficznych
  • inwentaryzacja archiwów organizacji i osób prywatnych
  • zabezpieczenie ustnych świadectw osób, które przyczyniły się do ukształtowania i rozwoju wspólnoty polskiej we Włoszech oraz wspomnień o nich
  • gromadzenie dokumentacji dotyczącej bieżącej działalności Polaków we Włoszech oraz organizacji i instytucji polonijnych lub z Polską związanych”

źródło: Fundacja Rzymska im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej

Redakcja dziękuje bardzo Annie Marii Kwiatkowskiej, red. Biuletynu Informacyjnego Polonii Włoskiej i współpracownika Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej za serdeczną gościnę w siedzibie Fundacji i udostępnienie materiałów literackich.

Korespondencja: Agnieszka B. Gorzkowska, zdjęcia : Aleksandra Seghi
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *