Polski biznes we Włoszech w kobiecych rękach

Polki we Włoszech stają się coraz bardziej aktywne zawodowo, kreatywne w biznesie i niezależne finansowo. Na te tematy właśnie rozmawiały podczas posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej przedstawicielki polskich biznesów we Włoszech 11 grudnia 2019 w siedzibie Ambasady RP w Rzymie.

W obliczu dynamicznie rozwijającej się działalności gospodarczej Polonii we Włoszech oraz znaczącego udziału kobiet w przedsiębiorczości Ambasada RP w Rzymie we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie zorganizowały spotkanie mające na celu integrację kobiecego polonijnego środowiska biznesowego na terenie Włoch.

Obrady Rady Konsultacyjnej pozwoliły na lepsze poznanie się przedsiębiorczych Polek i określenie wspólnych zadań mających na celu promocję Polski we Włoszech i rozwój lokalnych kobiecych biznesów.

Pani Ambasador Anna Maria Anders na wstępie podkreśliła, że ogromnie się cieszy że kobiety są bardzo aktywne we Włoszech. Jest pod wrażeniem, że ponad 50 procent prywatnych start-upów prowadzą kobiety i wraz z Panią Konsul Generalną z Mediolanu Adrianną Siennicką zastanawiają się jak wykorzystać taki potencjał i jeszcze bardziej rozszerzyć tę działalność.

Po wstępnej prezentacji każdej z pań, własnych działalności, osiągnięć i pasji, które wzbudziły duże zainteresowanie polskich placówek dyplomatycznych we Włoszech, dyskutowałyśmy na temat możliwości wspólnego działania. Obserwujemy „potrzebę wyjścia spoza tradycyjnego życia polonijnego opierającego się na działaniach kulturalnych i kierowania się ku przedsiębiorczości, oraz stworzenia silnej polskości we Włoszech” – podkreśliła pani Konsul Agata Ibek-Wojtasik, dodając, że można budować nawet naszą silną lobby we Włoszech.

W dyskusji podkreślono jak istotnym elementem jest fakt aby o naszych działalnościach biznesowych mówiono we Włoszech, dlatego tak ważna jest wymiana i przepływ informacji m.in w mediach.

Kolejnym bardzo ważnym punktem programu dyskusji było omówienie w tym kontekście planowanego w 2020 roku w Mediolanie Kongresu 60 milionów (40 milionów Polaków w kraju i diaspora polska na świecie, która liczy około 20 milionów). Celem tej inicjatywy jest integracja polonijnych środowisk biznesowych z krajem. Edycja mediolańska odbędzie się 26-27 lutego w Vergiate (Varese).

Korespondencja: Agnieszka B. Gorzkowska, zdjęcia Anna Traczewska
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *