Czy szkolenia BHP są obowiązkowe?

Jednym z wielu obowiązków pracodawcy wobec pracownika jest zagwarantowanie wykonywania bezpiecznej pracy, przestrzegania przepisów BHP.

Czy szkolenia BHP są obowiązkowe?

            Jednym z wielu obowiązków pracodawcy wobec pracownika jest zagwarantowanie wykonywania bezpiecznej pracy, przestrzegania przepisów BHP. W tym celu pracodawca obowiązany jest przeprowadzić szkolenie BHP wstępne i okresowe pracownika. Jest to wymóg konieczny przy dopuszczenia pracownika do pracy. Podczas takiego szkolenia pracownik poznaje zagrożenia występujące w danym zakładzie pracy, a także metody eliminacji lub minimalizacji występującego ryzyka. Szkolenie okresowe aktualizuje i systematyzuje posiadaną wiedzę. Do przeprowadzania takie szkolenia należy się solidnie przyłożyć – znacznie zwiększa ono bezpieczeństwo pracy, często zapobiega wypadkom. Na takim szkoleniu często omawiane są wypadki, które wydarzyły się na terenie zakładu pracy – dzięki analizie takich zdarzeń możemy zapobiegać im w przyszłości.

Co jeżeli przeoczymy datę kolejnego okresowego szkolenia BHP? W takim wypadku, należy szkolenie przeprowadzić najszybciej jak to możliwe.

            Dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych szkoleń okresowych bądź wstępnych z zakresu BHP, to wystąpienie przeciwko prawom pracowniczym i jest ono karane grzywną. Grzywna ta jest dotkliwa i może wynieść od 1 do 30 tysięcy złotych. Należy pamiętać że grzywnę można dostać nie tylko za nieprzeprowadzenie szkolenia, ale również za nieprzeprowadzenie szkolenia w terminie bądź za braki błędy w prowadzeniu dokumentacji. Dlatego tak ważna jest częsta kontrola dokumentacji i uzupełnianie ewentualnych braków.

Istnieją również przypadki, gdy to pracownik nie chce poddać się szkoleniom BHP. Są to na szczęście przypadki rzadkie. Pracownik celowo opuszcza wyznaczone terminy szkoleń, nie pojawia się w miejscu pracy co uniemożliwia ich przeprowadzenie. Szkolenia BHP przeprowadzane są zawsze w czasie pracy. Wykonywane są również koszt pracodawcy, a niestawienie się na takie szkolenie można potraktować na równi z niepojawieniem się pracownika w pracy. Pracodawca w takim wypadku może ukarać pracownika upomnieniem, naganą lub pociągnąć go do odpowiedzialności finansowej. Może również nie dopuścić go do wykonywania swoich obowiązków.

            Reasumując – szkolenie wstępne i okresowe jest obowiązkowe. Musi je przejść każdy pracownik a niestosowanie się do tego przepisu, ma przykre konsekwencje w postaci wysokiej grzywny. Jest to nie jedyna konsekwencja uchylania się od szkoleń BHP. Osoba dopuszczona do pracy a nie znająca przepisów BHP stanowi zagrożenia dla siebie i dla osób postronnych.

gvarant.pl – sklep bhp

Gvarant.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

22 − 14 =