Włochy: wchodzi w życie „licencja jakości” dla opiekunek i pomocy domowych

Od dzisiaj gospodynie domowe i opiekunki będą mogły jak na razie na własne życzenie uzyskać licencję jakości poświadczającą umiejętności i wiedzę zawodową nabytą zgodnie ze standardami europejskimi. Obowiązkiem będzie między innymi, podpisanie kodeksu etycznego:  9 zasad postępowania, które należy zachować w domu pracodawcy  zaczynając od poszanowania prywatności rodziny.

Licencja jakości jest ustanowiona przez standard techniczny Uni 11766, 12 grudnia 2019 r. Przypominamy, że dotyczy pracowników domowych, opiekunów osób starszych i dzieci, a nie zawodów związanych ze zdrowiem i opieką społeczną, które są już uregulowane prawnie.

Podstawowym celem licencji jest to aby  pracownicy domowi i opiekunowie mogli mieć certyfikat poświadczający ich umiejętności w pracy i zadania. W ten sposób  także państwo zatroszczyło się o zwalczanie nielegalnej pracy w sektorze, który stanowi ważną część gospodarki kraju, gdzie obecnie bardzo dużo pomocy  domowych pracuje na czarno. Według oficjalnych danych  800 tysięcy pracowników jest zatrudnionych legalnie, i aż 1,2 miliona  nielegalnie.

Jak uzyskać licencję jakości

Aby przystapić do egzaminu, wymagane są trzy warunki:

  • podstawowa znajomość języka włoskiego;
  • legalna umowa o pracę w tym sektorze na co najmniej 12 miesięcy w okresie trzech lat.
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu trwającym co najmniej 40 godzin dla pracowników domowych i 64 godzin dla opiekunów i opiekunek;

Następnie należy przejść dwa testy, test pisemny i test ustny, które  poświadczą:

wiedzę i umiejętności dla każdej kategorii prac domowych (testy dla każdej kategorii są różne).

 Posiadając licencję jakości, pracownicy domowi, opiekunki/opiekunowie muszą zatem wykazać, że posiadają określone umiejętności:

  • Pomoc domowa – colf – musi być w stanie dokonać  segregacji odpadów, znać produkty do czyszczenia domu, umieć czytać etykiety produktów  oraz bezpiecznie je przechowywać;
  • Opiekun/opiekunka  ma pomagać osobie starszej a nie  ją  zastępować  (dlatego ma towarzyszyć  w codziennych czynnościach podopiecznego), zadbać o higienę osobistą, musi znać miasto i transport publiczny, jeździć ostrożnie autem, nie podejmować  ryzykownych decyzji, musi wiedzieć jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi, ma listę numerów telefonicznych, pod które można zadzwonić w razie potrzeby,  i wie jak  podawać leki;
  • opiekunka/opiekun do dziecka  musi umieć przygotować posiłek dla dziecka, wiedzieć  jak zadbać o wszystko co dotyczy opieki nad nim, oraz zadbać o higienę i czystość.

Regulacja unijna, która definiuje licencję jakości, zawiera również zestaw zasad etycznych dotyczących pracy domowej w załączniku, aby nakłonić etycznie poprawnych pracowników, którzy stają się częścią rodziny.

Oprócz tych wymogów istnieje również obowiązek podpisania kodeksu etycznego: 9 zasad postępowania, które należy zachować w domu pracodawcy, poczynając od poszanowania prywatności rodziny.

Licencja będzie ważnym poświadczeniem dla zatrudniających  rodzin.

Po zdanym egzaminie akredytowana instytucja wyda licencję jakości, z którą pracownicy domowi będą mogli przedstawić się potencjalnym pracodawcom i poprosić o regularną umowę.

Korespondencja: Aneta Malinowska, autorka stron 
Polacy z Bolonii i okolic i Aneta Malinowska – fotografie, pittura

Projekt jest finansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *