Polska i Włochy mogą stać się krajami partnerskimi w sektorze lotniczym i kosmicznym

Polska i Włochy mogą stać się krajami  partnerskimi  we wspólnych projektach  w sektorze lotniczym i kosmicznym. Właśnie na temat  szans  na inwestycje i współpracę rozmawiano podczas polsko-włoskiego seminarium, które odbyło się w czwartek  30 stycznia w Rzymie.

Ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders, otwierając  seminarium, w którym udział wzięli przedstawiciele rządów obu krajów,  przedstawiciele włoskich koncernów sektora lotniczego oraz kosmicznego i organizacji przemysłowców, powiedziała, że 300 firm polskich, reprezentujących ten sektor i zatrudniających  około 3 tys. pracowników sprawia, że  rozwija się  on w naszym kraju bardzo dynamicznie, dodając:  

 Z wielką satysfakcją chciałabym podkreślić, że nasza dotychczasowa współpraca w dziedzinie lotnictwa i technologii kosmicznych przyniosła znaczące rezultaty .Wyraźne sukcesy na tym polu powinny stanowić jeszcze większą zachętę do zacieśnienia tej współpracy, tym bardziej, że potencjał jest ogromny i to nie tylko dla wielkich, międzynarodowych koncernów o uznanej pozycji na rynku, ale także dla małych i średnich firm   

Wśród gości byli podsekretarz stanu we włoskim Urzędzie Rady Ministrów Riccardo Fraccaro oraz polski wiceminister rozwoju Robert Krzysztof Nowicki.

Sektor przemysłu kosmicznego i lotniczego  we Włoszech to ponad 800 przedsiębiorstw.  Znaczna część obrotu z tego obszaru generowana jest na rynkach międzynarodowych. Polsko-włoska współpraca w tym sektorze ma miejsce między innymi w ramach konsorcjum w międzynarodowych organizacjach i dotyczy choćby obserwacji przestrzeni kosmicznej i zapewniania bezpieczeństwa.  Włoskie instytucje mają nadzieję, że Polska może stać się krajem partnerskim we wspólnych projektach na szczeblu europejskim i dwustronnym. Takie słowa padły z ust prezesa Włoskiej Agencji Kosmicznej, Giorgio Saccoccia podczas spotkania w Rzymie,

Współpracujemy już w ramach europejskiego konsorcjum robotycznego PERASPERA oraz w sektorze  wojskowym, między innymi z włoskim koncernem Leonardo, którego przedstawiciele obecni byli na rzymskim spotkaniu.

 Ilość inwestycji naszego rodzimego kapitału oraz tego włoskiego pokazuje, że jest potrzeba nadania tej współpracy rytmu na poziomie politycznym  – powiedział wiceminister rozwoju Robert Nowicki, dodając,  że współpracę tę należy szacować na setki milionów euro, biorąc pod uwagę projekty w ramach UE i Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Włosi patrzą na stronę polską jako na cennych współpracowników. Widać to było już 4 grudnia  2019 roku w Warszawie w hotelu Bellotto  podczas pierwszego Italian-Polish Aerospace Forum, gdzie mowa była o wzmocnieniu więzi przemysłowych w tym sektorze pomiędzy obydwoma państwami. Organizatorem tamtego wydarzenia  była Ambasada Włoch w Polsce.

Celem tego wydarzenia jest rozwój współpracy włosko-polskiej w bardzo ważnych sektorach przemysłu: lotniczym i kosmicznym. Obecność, na tej konferencji prezesów agencji kosmicznych obydwu państw daje nie tylko szansę na dalszą współpracę w przyszłości tutaj w Polsce, ale także możliwość ekspansji w Europie – powiedział wtedy Aldo Amati, Ambasador Republiki Włoskiej w Polsce.

 Dla Polski i Włoch przemysł lotniczy i kosmiczny są bardzo ważne. Obok takich gigantów jak Leonardo, istnieje sieć ponad tysiąca małych i średnich przedsiębiorstw, które są bardzo wyspecjalizowane i są ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw dla wielkich graczy z sektora aerospace   na świecie. Polski  przemysł kosmiczny to stosunkowo nowa branża,  dlatego być może łatwiej było jej bez kompleksów wejść na globalne rynki.  Od 2012 r. jesteśmy członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, co dodatkowo ułatwia wzrost polskich firm w sektorze aerospace.  Podczas spotkania w Bellotto prezes Leonardo Polska, Marco Lupo podkreślał rolę innowacji w przemyśle aerospace oraz wspólnego działania w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki, które prowadzi do międzynarodowych sukcesów:

 Polska i Włochy posiadają znaczący potencjał, by odnieść możliwie najlepsze korzyści z dalszego rozwoju współpracy w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki. Obydwa państwa mają podobne wymagania w wielu obszarach, a zarówno doświadczenia w Europie jak i w ramach NATO wielokrotnie pokazały, że wspólne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju nowych, zaawansowanych programów prowadzą do nadzwyczajnych wyników w zakresie korzyści gospodarczych, bezpieczeństwa i zdolności obronnych oraz możliwości eksportowych. Ponadto wzmocnienie tej współpracy pozwoliłoby Polsce na ekspansję w nowych obszarach lub utrzymanie się w czołówce innowacyjności i konkurencyjności w sektorach, w których polski przemysł ma już ugruntowaną i strategiczną obecność. Leonardo odegrało już znaczącą rolę w tym przedsięwzięciu.  Przemysł włoski i polski wspólnie mogą nadal być liderami w sferze innowacji.

Kolejnym wydarzeniem dla tego sektora będzie Aeromixer, którego II edycja odbędzie się we Wrocławiu 25 marca. Event ten  zrzesza firmy produkcyjne i usługowe z branży lotniczej, zarówno polskie, jak i zagraniczne, które chcą przedstawić swoją firmę w celu nawiązania strategicznych kontaktów biznesowych.

Korespondencja: Ewa Trzcińska,  ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]

Projekt jest finansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *