Warszawa: Wystawa malarstwa „TEMPERATURY PEJZAŻU ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO”

„Temperatury pejzażu śródziemnomorskiego” to tytuł wystawy malarstwa czterech polskich artystów, zorganizowanej ostatnio przez warszawską Galerii PROM. Tematem wiodącym prac, oraz osią, łączącą dorobek prezentujących je twórców, był dorobek z plenerów na południu Europy, zwłaszcza z Włoch. Malarze, zaproszeni do udziału w wystawie to:
Krzysztof Ludwin, architekt, wykładowca akademicki, który uprawia malarstwo sztalugowe i akwarelę,

Anatol Martyniuk – artysta uprawiający malarstwo sztalugowe i akwarelę,

Adam Papke – uprawia malarstwo sztalugowe, akwarelę, fotografię, projektowanie graficzne,

Ryszard Rogala – architekt, akwarelista. Wszyscy uczestnicy mają w swym wieloletnim dorobku twórczym liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. Każdy jest zaangażowany w działalność społeczną na rzecz środowiska artystów polskich, zrzeszonych w różnychzwiązakch twórczych.


Oto, jak sami artyści skomentowali swoje śródziemnomorskie prace:
Krzysztof Ludwin: “… Mój pogląd na malarstwo w rejonie regionu ciepłych prądów włoskich, greckich, hiszpańskich jest wieloznaczny. Jest z pewnością sztuką patrzenia. Analogową werbalizacją pozazmysłowych marzeń w formie kolorowych energii na papierze lub płótnie. W zależności od mentalności malarza, w danym momencie obraz emanuje napięciem lub spokojem – spokojem morza śródziemnomorskiego i mieszkańców pewnych
jutra. Umiejętne budowanie elementów formalnych w obrazie odrealnia anegdotę lub buduje kolorami przestrzeń, która dla malarza jest spełnieniem i zsyła na niego mentalny spokój…”

Krzysztof Ludwin

Krzysztof Ludwin jest współzałożycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich, członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich. Studiował architekturę na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, ukończył także Wydział Form Przemysłowych na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Rysunku Malarstwa i Rzeźby. “Szkice
architektoniczne w technikach akwarelowych. Historia a współczesność” to temat jego pracy doktorskiej (2006).

Anatol Martyniuk: „… Każdy wyjazd do Włoch, Hiszpanii, Portugalii i malowanie w tych pejzażach to zawsze wielkie wyzwania i wielkie emocje. Proces powstawania każdej z prac pozostaje na zawsze w pamięci i trudno się z tym zapisem emocji rozstać gdy znajdzie nabywcę. W tym malowaniu zawsze zostaje kropelka duszy… Kiedy wracam wspomnieniami do każdego z tych miejsc rozbrzmiewa rytm serca tamtych dni. Plenery-wspomnienia,
plenery-emocje, plenery-marzenia!. …”

Anatol Martyniuk jest członkiem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich i Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie.

Krzysztof Ludwin


Adam Papke: “… Te pejzaże można ciągle smakować. Przebogata paleta doznań onieśmiela zarazem kusi do łapania tych chwil które staram się zatrzymać. Wielowątkowość zastanych sytuacji prowokuje do szczegółowego zapisu jak i prowadzi do refleksji na temat budowania
syntezy pejzażu śródziemnomorskiego takiego wypowiedzianego, przywiezionego z tamtąd mojego ja…”
Adam Papke jest wiceprezesem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich oraz członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Ukończył Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy i Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ryszard Rogala: “…Panująca atmosfera i nastrój miejsca w krajach śródziemnomorskich: gwar ludzi, rozmowy, muzyka i zapachy, rozleniwiające ciepło i śpiew cykad… wszystko to jest w pewien sposób zapisane w moich obrazach Jest to kawałek życia tu spędzonego, jest to
moja historia i moje wspomnienia, wracające do mnie i niezmienne kuszące nową, jeszcze nie przeżytą przygodą …… Moja praca ma w sobie coś z przygody a chwytanie nastroju i atmosfery miejsca to „zapis chwili”, swoiste zatrzymanie czasu który tak szybko przemija…”
Ryszard Rogala jest prezesem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Ukończył warszawskie Liceum Sztuk Plastycznych, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i Studia uzupełniające na Uniwersytecie Technicznym i Akademii Sztuk Użytkowych w Wiedniu. To emerytowany Starszy Wykładowca w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby
na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Krzysztof Ludwin

Autor: Barbara Czechmeszyńska-Skowron / Fundacja Pokolenia Pokoleniom, Korespondentka ds. kultury, sztuki, artystów
Foto: Krzysztof Ludwin i Galeria PROM
Źródło cytatów: materiały promocyjne Galerii PROM w Warszawie

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 3 = 4