Rozpoczęcie naboru wniosków w programie stypendialnym dla Polonii im. gen. W. Andersa

Ruszył nabór wniosków do programu stypendialnego dla Polonii im. gen. W. Andersa, organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Jest to program skierowany głównie dla posiadaczy Karty Polaka oraz osób z udokumentowanym polskim pochodzeniem. Program im. Andersa przewiduje studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia. Tegoroczna edycja jest o tyle ważna z punktu widzenia współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, że po raz pierwszy nie ma ograniczenia geograficznego dla posiadaczy Karty Polaka – mogą zgłaszać się wszyscy jej posiadacze bez względu na kraj pochodzenia oraz posiadane obywatelstwo.

Jedynym głównym wyłączeniem w ramach programu są posiadacze polskiego obywatelstwa, którzy mogą aplikować na studia bezpośrednio jak wszyscy kandydaci w Polsce. Istotną informacją jest również to, program stypendialny umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości j. polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Wszelkie informacje dot. programu studiów znajdą Państwo na stronie internetowej NAWA: 

https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.