Nieodpłatne, dostępne w internecie materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów szkół polonijnych

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) przygotował informację o dostępnych w internecie, nieodpłatnych materiałach edukacyjnych  pozostających w gestii Ośrodka, skierowanych do nauczycieli i uczniów szkół polonijnych.

Jako największą bazę bezpłatnych materiałów ORPEG podaje portal „Włącz Polskę” (http://www.wlaczpolske.pl/). Celem zamieszczonego na tej stronie podręcznika internetowego jest ułatwienie uczniom szkół polonijnych podtrzymywania kontaktów z Krajem, naukę języka polskiego, historii, kultury i geografii Polski.

W ramach programu „Włącz Polskę” powstały gotowe zestawy materiałów edukacyjnych:

– do edukacji wczesnoszkolnej (program „Rok Polski” dla uczniów w wieku 5-7 lat, 7-8 lat oraz
8-9 lat),

– do nauki języka polskiego (program „Lubię Polskę” dla uczniów w wieku 10-13 lat, program „Moja polska kulturoteka” dla uczniów w wieku powyżej 14 lat),

– do nauki wiedzy o Polsce (program „Z historią i geografią Polski za pan brat” dla uczniów w wieku 10-13 lat oraz program „Skąd jesteśmy? Ziemia przodków, jej historia i współczesność” dla uczniów
w wieku powyżej 14 lat) oraz

– atlasy historyczne (dla uczniów w wieku 10-13 lat oraz powyżej 14 lat).

Zasoby dydaktyczne można pozyskać również na profilu ORPEG na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=o79LE_karL8). Jest to cykl filmów animowanych o historii Polski, które można wykorzystać do pracy na lekcjach, jak również polecić do samodzielnej nauki.

Innym istotnym źródłem materiałów dydaktycznych są warsztaty i szkolenia on-line prowadzone przez Polonijne Centrum Nauczycielskie ORPEG, podczas których nauczyciele są wyposażani w tematyczne pomoce edukacyjne.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi platformę z zasobami elektronicznymi dostępnymi bezpłatnie pod adresem https://epodreczniki.pl. Dostęp do materiałów dotyczy zarówno treści literackich, historycznych, geograficznych, jak i wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *