Zajęcia w Szkole Polskiej w Rzymie prowadzone z wykorzystaniem technologii komputerowej

Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie informuje, że dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, na podstawie dekretu prezesa rady Ministrów Republiki Włoskiej z dnia 4 marca 2020 r. zawiesił zajęcia dydaktyczne w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie w dniach od 5 do 15 marca 2020 r.

W związku z zawieszeniem zajęć w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie, Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 5 marca ustaliła, że dołoży wszelkich starań aby proces dydaktyczny w Szkole Polskiej w Rzymie był kontynuowany a zajęcia prowadzone z wykorzystaniem wszelkiej dostępnej technologii komputerowej.

W tym szczególnym momencie prosimy wszystkich uczniów i rodziców o cierpliwość, wyrozumiałość, zrozumienie i pełną współpracę.

Szczegółowe informacje dla uczniów i rodziców na stronie: Szkoła Polska w Rzymie
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

69 − = 62